Notepad with 'Safety Data Sheets' written in it next to a cup of coffee
Notepad with 'Safety Data Sheets' written in it next to a cup of coffee

Sikkerhedsdatablade (SDS)

Et sikkerhedsdatablad (SDS) beskriver et kemikalies egenskaber og de foranstaltninger, der skal træffes ved håndtering af det pågældende kemikalie - eller et produkt, der indeholder det - i tilfælde af en ulykke

Kemiske stoffers sikkerhed

Et sikkerhedsdatablad (SDS) beskriver et kemikalies egenskaber og de foranstaltninger, der skal træffes ved håndtering af det pågældende kemikalie - eller et produkt, der indeholder det - i tilfælde af en ulykke 

Dette er med til at sikre, at kemikaliets egenskaber er korrekt forstået, og at produkter, der indeholder det pågældende kemikalie, kan anvendes sikkert.

Woman working at home office with laptop and printed documents