Trees
Trees

Klimaforandringer

Det ekstreme vejr, der formodentligt skyldes klimaforandringerne, har forårsaget flere og flere naturkatastrofer verden over - tyfoner, orkaner, lokale, voldsomme regnskyl og oversvømmelser kan forårsage katastrofale skader i menneskernes l

Klimaforandringer

Det ekstreme vejr, der formodentligt skyldes klimaforandringerne, har forårsaget flere og flere naturkatastrofer verden over. Især tyfoner, orkaner, lokale, voldsomme regnskyl og oversvømmelser kan forårsage katastrofale skader i menneskernes liv og virksomhederne.

Forskning viser, at hovedårsagen til klimaforandringerne er de stigende koncentrationer af CO2 og andre drivhusgasser (GHG) på Jorden.

A polar bear stood on floating ice

Sharps initiativer for ren energi

På denne baggrund trådte Paris-aftalen i kraft i november 2016 med en målsætning om at begrænse stigningen i den globale temperatur til to grader sammenlignet med de førindustrielle niveauer og en opfordring til at begrænse opvarmningen til højst 1,5 grader. Ifølge aftalen skal drivhusgasudledningerne grundlæggende reduceres til nul inden 2050.

For at understøtte disse reduktioner af drivhusgasudledningerne har vi bekendtgjort SHARP Eco Vision 2050. Denne langsigtede miljøvision har fastsat to kritiske mål for bæredygtig udvikling, der skal være nået inden 2050: at skabe mere ren energi end den samlede mængde energi, der bruges i hele Sharps forsyningskæde og at opnå nul CO2-udledninger i Sharps forretningsaktiviteter. Vi har allerede iværksat tiltag rettet mod at opnå disse mål.

Sharp anerkender de materielle påvirkninger af klimaforandringerne på vores virksomhed, både hvad angår risici og muligheder. Vi er ved at forberede udgivelsen af klimarelaterede informationer i henhold til anbefalingerne fra arbejdsgruppen om klimarelaterede, finansielle rapporteringer (TCFD), der er blevet nedsat af det finansielle stabilitetsråd (FSB).

People high-fiving