Hands holding a plant
Hands holding a plant

Grønne produkter

Udvikling af miljøbevidste produkter og apparater

Our objectives

Sharp kalder sine miljøbevidste produkter “grønne produkter (GP)”. Indholdet på standardarket for grønne produkter, der er referencegrundlaget for udviklingsmålene, revideres hvert år for konstant at forbedre Sharp-produkternes miljømæssige egenskaber.

Sharps retningslinjer for grønne produkter, der definerer udviklings- og designkriterierne i overensstemmelse med syv begreber, har været brugt til al produktdesign siden 1998.

Når Sharp udvikler produkter, fastsætter vi specifikke mål i overensstemmelse med standardarket for grønne produkter, der er udarbejdet i henhold til retningslinjerne for grønne produkter. I prøvefremstillings- og massefabrikationsfaserne afgøres det, hvor godt det faktiske produkt opfylder disse mål. Sharp styrker desuden overensstemmelsessystemerne løbende for at kunne indfri kravene i de skiftende miljølove og -forordninger gældende for produkterne i de enkelte lande. I 2019 ledte samarbejdet mellem Sharps salgs- og produktionsenheder i ASEAN-landene, Europa og Mellemøsten til skabelsen af en ny organisatorisk struktur, der skulle beskæftige sig med disse love og forordninger.

Hands holding a cartoon

Our concepts

Energy Saving and Energy Creating

Products with superb energy-saving or energy creating performance improve the efficiency and reduce the energy consumption of products.

Resource Conservation

Our products are designed to conserve resources and reduce the amount of materials used in order to extend the life span of products.

Recyclability

We design products that are easy to disassemble and use easy to recycle materials.

Safe Use and Disposal

Our products can be used and disposed of safely. We do not use substances that negatively impact people's health or the environment.

Use of Green Materials and Devices

We design products that use green materials and devices. We use recycled materials and biomass-based plastics.

Environment Consciousness Pertaining to Batteries

We design products that use batteries, manuals and packaging with enhanced environmental awareness. We reduce product packaging and design products that allow easy removal of batteries.

Frivillig brancheaftale for printere og multifunktionsprodukter

For at drive arbejdet hen imod en mere bæredygtig forretning har Sharp forpligtet sig til at følge den europæiske "Industry Voluntary Agreement on Imaging Equipment", (frivillig industriaftale for printere og multifunktionsprodukter).

People working in an office