Chemicals
Chemicals

EU REACH Regulation

Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

EU REACH Regulation

EU-forordningen om registrering, vurdering og godkendelse af, samt begrænsninger for kemikalier (1907/2006/EØF) trådte i kraft d. 1. juni 2007.

Et af formålene med denne forordning er at værne bedre om menneskers helbred og beskytte miljøet mod risici forbundet med kemikalier indenfor de overordnede rammer for bæredygtig udvikling

Sharp understøtter disse mål og har i henhold til Sharps adfærdskodeks en proaktiv tilgang med henblik på at overholde lovene og forordningerne. Vi opfordrer aktivt til miljøstyring, bæredygtig udvikling og miljøbevidsthedstiltag i hele vores organisation, men også udenfor den.

Det Europæiske Kemikalieagentur offentliggjorde den første "kandidatliste" over særligt problematiske stoffer (SVHC) d. 28. oktober 2008, og siden har det offentliggjort flere andre lister. I henhold til artikel 33 af REACH (forpligtelse til at videregive oplysninger om stoffer i artikler) har leverandørerne pligt til at informere ejerne og forbrugerne, hvis der i hvilket som helst af deres produkter er en koncentration på over 0,1 % af hvilket som helst stof på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC).  Sharp bekræftede d. 16. januar 2020 en kontrol af listen over særligt problematiske stoffer (SVHC) i henhold til REACH SVHC.

For at sikre overholdelse af denne forordning beder Sharp alle sine leverandører om at give informationer om særligt problematiske stoffer (SVHC).

 

A man stood in front of a sunset