Privatlivspolitik

Sidste opdatering: 13 09 2022

1. Indledning

Hos Sharp Business Systems Danmark A/S (“vi”, “os”, “Sharp”) tager vi dine personlige data alvorligt.

Denne meddelelse om databeskyttelse forklarer, hvordan Sharp indsamler og bruger personlige data, og beskriver dine rettigheder vedrørende dine personlige data.

Som ansvarlig organisation har vi truffet adskillige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre, at vi beskytter alle personlige data, der bearbejdes via dette websted, fuldstændigt for at overholde kravene i GDPR lovgivningen (“GDPR”) og i overensstemmelse med de enkelte landes specifikke datalovgivning.

Sharp behandler personlige data til mange forskellige formål. Vi indsamler disse data direkte fra dig, for eksempel hvis du beder os om at levere tjenester direkte til dig, eller vi kan også komme i besiddelse af dine personlige data via offentligt tilgængelige kilder (f.eks. LinkedIn) eller behandle din data i forbindelse med levering af tjenester til din arbejdsgiver (vores kunde).

Formålet med denne meddelelse om databeskyttelse er at dække alle aspekter og scenarier af Sharps behandling af personlige data, og den suppleres yderligere af mere specifikke meddelelser om databeskyttelse, som du får adgang til, når dine personlige data indsamles, såfremt dette er relevant.

2. Navn og adresse på den dataansvarlige

Den dataansvarlige i forbindelse med GDPR, andre databeskyttelseslove gældende i Den europæiske Unions medlemslande samt andre bestemmelser forbundet med databeskyttelse er:

Sharp Business Systems Danmark A/S

Telefon: +45 70 230 310

E-mail: GDPR.SBSDK@sharp.eu (til forespørgsler vedrørende databeskyttelse)

Websted: https://www.sharp.dk/

Der findes desuden en sekundær dataansvarlig for dette websted:

Sharp Electronics GmbH, Nagelsweg 33-35, 20097, Hamborg, Tyskland

Telefon: +49 (0)40 2376-0

E-mail: DSchott@intersoft-consulting.de

Vær venligst opmærksom på, at hver Sharp-organisation i Europa er en uafhængig registeransvarlig, og du skal derfor læse databeskyttelsespolitikken på dit eget lands webdomæne (f.eks. sharp.co.uk, sharp.fr, sharp.de), som du besøger, eller som gælder for det land, du bor i.

Som dataansvarlig har vi ansvaret for at beslutte, hvordan vi opbevarer, anvender og sikrer personlige data. Det betyder også, at vi har pligt til at besvare dine forespørgsler om, hvordan dine personlige data anvendes. Hvis du har spørgsmål om, hvordan dine personlige data behandles, bedes du kontakte os hér:

E-mail: GDPR.SBSDK@sharp.eu

Du har når som helst mulighed for at rette spørgsmål og fremsende forslag vedrørende databeskyttelse til vores databeskyttelsesansvarlige.

3. Databeskyttelsesrepræsentant

Ifølge artikel 27 af Storbritanniens generelle forordning om databeskyttelse (UK GDPR) skal organisationer, der ikke er stiftet i Storbritannien (UK), udpege en repræsentant i Storbritannien, såfremt de er underlagt UK GDPR.

Sharp Business Systems Danmark A/S kan gennemføre behandlingsaktiviteter, der er underlagt UK GDPR. Derfor har Sharp Business Systems Danmark A/S i overensstemmelse med UK GDPR udpeget en repræsentant, der kan handle på sine vegne, hvis og når virksomheden gennemfører dataaktiviteter, der er underlagt UK GDPR, i overensstemmelse med artikel 13 og 14 af UK GDPR. Denne udpegning skal ikke betragtes som en erkendelse af, at UK GDPR gælder for nogen af virksomhedens behandlingsaktiviteter.

Den registeransvarliges databeskyttelsesrepræsentant er:

Sharp Electronics Europe Ltd., stiftet og registreret i England og Wales, med hjemsted på 4 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1EZ

E-mail: DPOEurope.SEE@sharp.eu

4. Personlige data

Denne meddelelse vedrørende databeskyttelse gælder for alle de personlige data, som Sharp behandler. Med “personlige data” menes enhver oplysning vedrørende en enkeltperson, der kan identificeres direkte eller indirekte, især med henvisning til en identifikator såsom et navn, et id-nummer, lokalitetsdata eller en online-identifikator. Personlige data henviser også til en eller flere faktorer vedrørende en enkeltpersons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

De omfatter også følsomme persondata (data i særlig kategori i henhold til GDPR), inklusive:

 • Racemæssig eller etnisk oprindelse
 • Politiske meninger
 • Religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Medlemskab af en fagforening
 • Genetiske data
 • Biometriske data
 • Fysisk eller mental sundhed eller tilstand
 • Sexliv eller seksuel orientering

Følsomme persondata omfatter også persondata, der omhandler domfældelser i straffesager og lovovertrædelser.

5. Hvilke data behandles

Vi indsamler personlige data, når du opretter en konto hos os, køber produkter eller tjenester fra os, udfylder formularer, som vi forsyner dig med, skriver en rapport eller meddelelse om vores produkter eller tjenester, kontakter os pr. telefon eller e-mail samt kommunikerer direkte med os på anden vis.

Nedenfor definerer vi, hvilke typer personlige data behandles af os afhængigt af de omstændigheder, hvorunder de personlige data indsamles. Vi indsamler følgende slags personlige data fra dig:

5.1 Besøgende på vores websted

De personlige data, vi indsamler om dig, kan inddeles i to kategorier.

1) Informationer, som du selv giver

Vi indsamler personlige data, som du frivilligt giver på vores websted, for eksempel når du udfylder online-kontaktformularer, tilmelder dig et nyhedsbrev, bruger en af vores online-tilmeldinger for at modtage markedsføringsmeddelelser, deltager i undersøgelser eller tilmelder dig begivenheder, som vi arrangerer.

De informationer, vi indsamler om dig, omfatter følgende:

 • Navn
 • Jobtitel, jobniveau eller -funktion, stilling
 • Firma eller organisation
 • Virksomhedsdata
 • Kontaktinformation, inklusive primær e-mail, e-mailadresse og telefonnumre
 • Demografiske informationer, såsom branche, land, postnummer, præferencer og interesser
 • Andre informationer, der er relevante for kundeundersøgelser eller lignende studier
 • Informationer, der er relevante for at kunne levere vores tjenester til dig
 • Hvilke som helst andre personlige data, som du frivilligt vælger at give os

Vi indsamler ikke tilsigtet følsomme data, med mindre du selv giver os sådanne data. Selvom der er felter til fri tekst på webstedet, hvor du kan indtaste hvilke som helst informationer, er det ikke vores hensigt at behandle følsomme data, og derfor bør du afholde dig fra at afgive sådanne data. Hvis du vælger at give følsomme, personlige data på denne måde, giver du samtykke til, at disse følsomme data indsamles og behandles.

2)  Automatisk indsamlede oplysninger

Når du besøger vores websted, indsamler vi automatisk bestemte personlige data fra din enhed, som f.eks. din IP-adresse, enhedens type, enhedens unikke id-nummer, browsertype, omtrentlig geografisk placering (f.eks. position på lande- eller byniveau) samt andre tekniske informationer. Vi kan også indsamle informationer om, hvordan du og din enhed interagerer med indholdet på vores websted, f.eks. hvilke links, du har klikket på, og hvilke informationer, du har tilgået. Vi indsamler disse informationer for at opnå en bedre forståelse af de besøgende på vores websted, hvor de kommer fra, og hvilket indhold på vores websteder de er interesserede i. Disse informationer kan desuden anvendes til analyse- og kvalitetsformål. I vores cookie-politik findes der yderligere oplysninger om, hvordan Sharp automatisk anvender de indsamlede data, inklusive cookies og lignende sporingsteknologi https://www.sharp.dk/cookie-policy-dk

Vores websted anvender desuden adskillige plugins til de sociale medier. Jævnfør afsnit 4.6 for yderligere oplysninger om deres anvendelse.

5.2 Kunder 

Når du beder os om at levere en tjeneste til dig, indsamler og anvender vi personlige data til hensigtsmæssige forretningsformål i forbindelse med leveringen af tjenesten til dig. Som en del af en lignende tjeneste kan Sharp også behandle personlige data vedrørende enkeltpersoner, der ikke direkte er vores kunder (for eksempel vores kunders medarbejdere, kunder eller leverandører).

De fleste af de data, som vi indsamler og anvender for at kunne levere vores tjenester, opgives frivilligt af vores kunder. Hvis disse data kan vedrøre enkeltpersoner, der ikke er Sharps direkte kunder, indhenter vi et samtykke fra vores kunder, der bekræfter, at de er beføjede til at videregive disse data til os med henblik på viderebehandling i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi behandler følgende typer personlige data:

 • Grundlæggende oplysninger, såsom dit navn, firmaet hvor du er ansat, din stilling og dit tilhørsforhold til en person
 • Kontaktinformationer, såsom din postadresse, e-mailadresse og telefonnumre
 • Økonomiske informationer, inklusive alle oplysninger, der kan lette betalingerne parterne imellem
 • Hvilke som helst andre personlige data vedrørende dig eller tredjeparter, som du giver os med det formål at modtage vores tjenester

5.3 Kontakter i vores CRM-systemer

Vi behandler personlige data vedrørende vores forretningskontakter (dvs. nuværende, tidligere eller potentielle kunder, derunder alle deres ansatte og andre forretningskontakter) i vores CRM-systemer (Client Relationship Management).

Vores CRM-systemer yder support til firmaerne og letter vores markedsføring. Sharp anvender de informationer, der er registreret i sådanne systemer, til at dele informationer om Sharps produkter, markedsføringsmateriale, undersøgelser og indbydelser til begivenheder med vores kontakter, samt til almene formål i forbindelse med håndtering af kunderelationer.

Vi behandler følgende kategorier af personlige data i vores CRM-systemer:

 • Navn, jobtitel, adresse, e-mailadresse, telefon- og faxnumre
 • Navn på arbejdsgiver eller den organisation, som personen er tilknyttet
 • Markedsføringspræferencer
 • Svar på indbydelser og bekræftelse af deltagelse i begivenheder
 • Hvilke som helst andre oplysninger, som du giver frivilligt i løbet af vores forretningsrelationer

Vi indsamler ikke tilsigtet data i den følsomme kategori, med mindre du selv giver os disse data (f.eks. særlige ernæringsmæssige behov, der afslører din religiøse orientering eller madallergier), når du deltager i en af vores begivenheder. En eventuel indsamling af sådanne data vil være omfattet af særlige databeskyttelsesmeddelelser, der er relevante for den begivenhed, du deltager i.

5.4 Deltagere ved Sharp-begivenheder

Vi behandler personlige data om deltagerne ved begivenheder, der arrangeres af Sharp, inklusive møder, konferencer, kurser og webinarer. Vi anvender muligvis adskillige apps og online-platforme til at håndtere tilmeldingsprocessen i forbindelse med begivenheden. Tag venligst højde for disse apps' og platformes databeskyttelsesmeddelelser, og læs dem omhyggeligt igennem, når du afgiver personlige oplysninger med henblik på deltagelse i en begivenhed.

Vi behandler følgende kategorier af personlige data (i det omfang, der er relevant for en bestemt begivenhed):

 • Navn, alder eller fødselsdato
 • Klientens personlige oplysninger (hjem, kontor og virksomhedsoplysninger)
 • Kredit- eller debetkortnummer
 • Kundens oplysninger (hjem, kontor og virksomhedsoplysninger)
 • E-mail-adresse
 • Køn
 • Hjem eller anden fysisk adresse
 • Navn på de ansatte
 • Stilling (jobtitel)
 • Pasnummer
 • Telefon- eller faxnumre

Vi indsamler ikke tilsigtet data i den følsomme kategori, med mindre du selv giver os disse data (f.eks. særlige ernæringsmæssige behov, der afslører din religiøse orientering eller madallergier eller andre data, der vedrører dit helbred, og som er nødvendige for at yde bistand til deltagerne og lette deres deltagelse i begivenheder, der holdes af Sharp).

Sharp vil muligvis tage billeder eller lave lyd- eller videooptagelser i offentlige områder af Sharp-begivenheder. Efter begivenheden kan optagelserne blive yderligere redigeret, før de offentliggøres eller distribueres til markedsføringsformål.

5.5 Enkeltpersoner, der anvender vores platforme og apps

Vi giver eksterne brugere, inklusive vores kunder og deres slutbrugere, adgang til forskellige apps, som vi styrer, såsom vores partnerportalservice eller online-undervisningsservice (Academy). De personlige data, der eventuelt indsamles via disse apps (f.eks. navn, e-mail-adresse, registreringsdato og -tidspunkt) indsamles for at kunne levere denne tjeneste til personerne, kontrollere deres identitet og gøre det muligt for dem at logge sikkert ind til et beskyttet webmiljø. Det giver desuden Sharp mulighed for at give eller nægte adgang på grund af misbrug af tjenesten. Tredjepart-apps, som Sharp leverer, er underlagt deres egne databeskyttelsesmeddelelser. Sæt dig venligst ind i deres indhold, og læs dem omhyggeligt, når du anvender vores platforme og apps.

5.6 Enkeltpersoner, der besøger vores websteder på de sociale medier og interagerer med vores værktøjer på de sociale medier

Websteder på de sociale medier

Sharp bruger forskellige platforme på de sociale medier til rekruttering, markedsføring og udvidelse af forretningerne. Vi bruger de sociale medier til at reklamere for ansættelsesmuligheder hos Sharp og til at promovere produkter, tjenester og vores varemærke.

Vær venligst opmærksom på, at mens Sharp er ansvarlig for det indhold, som vi offentliggør på platforme på de sociale medier, så er Sharp ikke ansvarlig for styringen og administreringen af nogen platforme på de sociale medier. Du bør altid sætte dig ind i og omhyggeligt læse alle juridiske vilkår og databeskyttelsesbetingelser, der gør sig gældende på disse platforme på de sociale medier. Hvis du har spørgsmål vedrørende den måde, en platform på de sociale medier anvender dine data, bør du kontakte platformens udbyder direkte.

I nogle tilfælde kan Sharp modtage samlede data fra disse udbydere af platforme på de sociale medier, f.eks. antal af “likes” som Sharps indhold og opslag har fået, antallet af besøgende, der interagerer med vores opslag, eller oplysninger om links, der er klikket på, samt downloadet indhold.

Plugins til de sociale medier

Plugins til de sociale medier implementeres også på vores websted, f.eks. en særlig knap, der gør det muligt for webstedet at oprette direkte forbindelse til serveren for platformen på de sociale medier. Som et resultat af denne direkte forbindelse bliver udbyderen af det sociale medie informeret om, hvilken side på vores websted, der udløste den pågældende forbindelse. Hvis du ønsker at undgå denne slags delinger, skal du gennemgå indstillingerne for dine konti på de sociale medier, før du besøger vores websted, eftersom Sharp ikke har nogen indflydelse på, hvordan dataene indsamles via plugins til de sociale medier.

Vores websted bruger følgende plugins og widgets:

Twitter

Twitter-servicefunktionerne er blevet integreret på vores websted. Når du bruger Twitter og “retweet”-funktionen, forbindes de websteder, du besøger, til din Twitter-konto og er synlige for andre brugere. Hvis du endnu ikke har logget ind på din Twitter-konto, får du, når du trykker på en Twitter-knap, vist Twitter-login-siden, hvor du skal indtaste dine login-autentificeringsdata. Når du gør dette, overføres dataene også til Twitter. Vi gør opmærksom på, at vi ikke har nogen viden om indholdet af de overførte data, eller hvordan det anvendes af Twitter.

For yderligere informationer se Twitters privatlivspolitik.

YouTube

Vores websted bruger plugins fra YouTube, der drives af Google. Hvis du besøger en af vores sider, der indeholder et YouTube-plugin, drejer det sig om en forbindelse til YouTube-serverne. Hér informeres YouTube-serveren om, hvilke sider du har besøgt.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver YouTube mulighed for at tilknytte din surfeadfærd direkte med din personlige profil. Du kan undgå dette ved at logge ud fra din YouTube-konto. Hvis du endnu ikke har logget ind, får du, når du trykker på en YouTube-knap, vist YouTube-login-siden, hvor du skal indtaste dine login-autentificeringsdata.

For yderligere informationer se Googles privatlivspolitik.

LinkedIn Lead Gen-moduler

Sharp anvender LinkedIn Lead Gen Forms til indhold, der er sponseret af Sharp, og sponserede LinkedIn InMail til rekrutterings-, forretningsudviklings- og markedsføringskampagner. Når LinkedIn-medlemmer klikker på Sharp-reklamer, ser de en formular, der allerede er udfyldt med informationer fra deres LinkedIn-profil, såsom deres navn, kontaktinformation, virksomhedsnavn, anciennitet, jobtitel og lokalitet. Så snart et LinkedIn-medlem indsender en formular, forbindes de til Sharp.

Klik hér for at se LinkedIns privatlivspolitik.

Google Maps

Vores websted bruger Google Maps kortservice via en programmeringsgrænseflade for applikationer (API).

For at kunne bruge Google Maps skal du gemme din IP-adresse. Denne information overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes dér. Vi har ikke nogen indflydelse på denne dataoverførsel.

For yderligere informationer se Googles privatlivspolitik.

5.7 Enkeltpersoner, der udveksler korrespondance med Sharp via e-mail

Sharp anvender en række værktøjer til at opretholde sikkerheden i din IT-infrastruktur, inklusive vores e-mail-faciliteter. Eksempler på disse værktøjer:

 • Systemer, der scanner indgående e-mails til Sharp-modtagere for mistænkelige bilag og URL'er for at hindre malware-angreb
 • Værktøjer, der udfører en slutpunktstrusselregistrering for at opdage ondsindede angreb
 • Værktøjer, der blokerer bestemt indhold eller visse websteder

Hvis du udveksler e-mails med en Sharp-modtager, scannes dine e-mails af de værktøjer, som Sharp benytter for at opretholde sikkerheden i vores IT- infrastruktur, hvilket kan betyde, at indholdet udover den tiltænkte modtager også læses af autoriserede Sharp-medarbejdere.

5.8 Jobansøgere

Vi behandler personlige data med henblik på rekruttering for at lette administrationen af vores tilgængelige jobtilbud og for at matche din kompetence, erfaring og uddannelse med de specifikke stillinger, som slås op af Sharp. Alle sådanne data kan blive indsamlet direkte fra ansøgeren eller fra andre tredjeparter, vedrørende ansøgeren.

Generelt indsamler vi følgende typer personlige data:

 • CV'er
 • legitimation
 • uddannelsesbeviser
 • arbejdserfaring
 • informationer om ansættelse og anbefalinger.

Disse oplysninger sendes videre til de relevante rekrutteringsledere og personer, der er involveret i rekrutteringsprocessen, så de kan beslutte sig for, om du skal indbydes til en jobsamtale. Sharp vil indsamle yderligere oplysninger, hvis du indbydes til en jobsamtale (eller lignende) samt i de efterfølgende faser. Disse oplysninger omfatter notater fra jobsamtaler, bedømmelsesresultater, tilbagemeldinger og detaljerede oplysninger om tilbuddet.

I løbet af din rekrutteringsproces vil vi muligvis også indsamle data i særlige kategorier fra ansøgerne, såfremt dette er et krav i henhold til ansættelsesloven. Disse oplysninger er relevante for deres fremtidige arbejdsmiljø hos Sharp eller de fremtidige pensionsydelser, eller med personens udtrykkelige samtykke i de tilfælde, hvor indsamling af disse data er tilladt i henhold til lovgivningen.

Vores rekrutteringsværktøjer og websteder indeholder særskilte privatlivsmeddelelser, der forklarer hvorfor og hvordan personlige data indsamles og behandles af disse applikationer. Vi opfordrer de personer, der anvender vores rekrutteringsværktøjer, til at læse de tilgængelige privatlivsmeddelelser vedrørende disse værktøjer og websteder.

5.9 Leverandører  

Vi behandler personlige data om vores leverandører (inklusive underleverandører og personer, der er tilknyttet vores leverandører) for at administrere vores forhold og kontrakt samt for at kunne modtage tjenester fra vores leverandører.

De personlige data, som vi behandler, er normalt begrænset til kontaktinformationer (navn, navn på arbejdsgiver, telefonnummer, e-mail og andre kontaktoplysninger) samt økonomiske informationer, derunder informationer vedrørende betalinger.

5.10 Besøgende på Sharps kontorer

Når du besøger et Sharp-kontor, behandler vi dine data for at kunne stille bestemte faciliteter til rådighed for dig (såsom adgang til vores bygninger og konferencerum eller Wi-Fi), med det formål at kontrollere adgangen til vores bygninger og beskytte vores kontorer, medarbejdere, varer og fortrolige oplysninger (for eksempel ved at anvende CCTV).

De personlige data, som vi indsamler, er normalt begrænset til dit navn, kontaktinformation, lokalitet samt det tidspunkt du går ind og forlader vores kontor.

Fortegnelser over besøgende og adgangskort

Vi beder de personer, der besøger vores kontorer, om at registrere sig i receptionen, og vi beholder denne fortegnelse over besøgende i kort tid. De personer, der besøger vores kontorer, får et midlertidig adgangskort, der giver adgang til vores kontorer. Vores fortegnelser over besøgende anvendes til at tjekke, om adgangskortene leveres tilbage, undersøge eventuelle sikkerhedsbrud eller i nødsituationer (f.eks. hvis der opstår behov for at evakuere et kontor).

Wi-Fi

Vi overvåger og registrerer trafikken i vores Wi-Fi-netværk. Dette giver os mulighed for at se begrænsede oplysninger om en brugers adfærd i netværket, men også for mindst et se de kilde- og destinationsadresser, som brugeren opretter forbindelse fra og til.

Kameravalvonta

Sharp anvender CCTV-overvågning på de steder, hvor dette er tilladt i henhold til lovgivningen. CCTV-billeder opbevares sikkert og er kun tilgængelige med henblik på indsamling af viden (for eksempel for at undersøge et uheld).

6. Formål og juridisk grundlag for behandlingen

Vi begrænser indsamlingen af personlige data til, hvad der er strengt nødvendigt for at efterleve vores lov- eller forretningsmæssige forpligtelser. I visse tilfælde kan loven (f.eks. skattereglerne) imidlertid kræve, at der opgives personlige data i forbindelse med kontraktlige forhandlinger eller levering af en tjenesteydelse.

Nedenfor beskriver vi:

 • de formål, vi indsamler dine personlige data til og;
 • det juridiske grundlag, hvorved vi er autoriserede til at behandle dine personlige data

 

Datatype

Formålet med behandlingen

Juridisk grundlag for behandlingen

1.

Besøgende på sharp.eu

• At administrere og styre vores websted, inklusive at bekræfte og autentificere din identitet, og hindre uautoriseret adgang til områder af vores websted med begrænsninger

• At tilpasse og forbedre din surfeoplevelse ved at vise indhold, der har større sandsynlighed for at være relevant og interessant for dig

• At analysere dataene vedrørende de besøgende på vores websted

• At fastslå hvilken virksomhed, organisation, institution eller afdeling du arbejder for, eller som du har et andet tilhørsforhold til

• At udvikle vores forretninger og tjenester

• At sikre, at du får markedsføringsmeddelelser

• At gennemføre benchmarking og dataanalyser (for eksempel vedrørende anvendelsen af vores websted og demografiske analyser af de besøgende på vores websted)

• At forstå, hvordan de besøgende anvender vores websteds egenskaber og funktioner

• At overvåge og sikre overensstemmelse med de gældende brugsvilkår

• At foretage kvalitets- og risikostyringsvurderinger

• Hvilket som helst andet formål, hvortil du har givet Sharp oplysninger

• Vores retmæssige interesse i effektiv levering af informationer og tjenester til dig og effektiv og lovlig drift af vores virksomheder

• Vores retmæssige interesse i at udvide og forbedre vores websted og din brugeroplevelse

• Den besøgendes udtrykkelige samtykke

 

2.

Kunder

• At levere tjenester til dig

• At administrere vores forhold og opretholde kontraktlige relationer

• Til bogførings- og skattemæssige formål

• Til markedsføring og udvidelse af forretningerne

• At overholde de juridiske og lovmæssige krav, vi er underlagt

• At skabe, udøve eller forsvare juridiske rettigheder

• Til historiske og statistiske formål

 

• Fuldbyrdelse af en kontrakt

• Vores retmæssige interesse i effektiv levering af informationer og tjenester til dig og effektiv og lovlig drift af vores virksomheder

• Vores retmæssige interesse i at fuldbyrde en kontrakt mellem dig og Sharp

3.

Kontakter i vores CRM-systemer

• At give dig informationer om vores produkter og tjenester

• Til markedsføring og udvidelse af forretningerne

• At administrere vores forhold og opretholde kontraktlige relationer

 

• Udtrykkeligt samtykke fra forretningskontakten

• Vores retmæssige interesse i at administrere vores relationer med vores forretningskontakter og give informationer om Sharp, vores tjenester og de begivenheder, som vi arrangerer

4.

Deltagere ved Sharp-begivenheder

• At give dig informationer om vores produkter og tjenester

• Til markedsføring og udvidelse af forretningerne

• At administrere og lette deltagelsen i begivenheden

 

• Deltagerens udtrykkelige samtykke

• Vores retmæssige interesse i at arrangere begivenheder og håndtere registreringsprocessen til sådanne begivenheder.

• Vores retmæssige interesse i at beskytte vores medarbejdere, ressourcer og informationer og hindre, at uvedkommende kan få adgang til eksterne Sharp-begivenheder.

• Vores retmæssige interesse i at give informationer om Sharp, vores tjenester og de begivenheder, som vi arrangerer

 

5.

Enkeltpersoner, der anvender vores platforme og apps

• At administrere vores forhold og opretholde kontraktlige relationer

• At lette adgangen til vores platforme og apps

 

• Vores retmæssige interesse i effektiv levering af informationer og tjenester til dig og effektiv og lovlig drift af vores virksomheder

• Vores retmæssige interesse i at fuldbyrde en kontrakt mellem dig og Sharp

• Udtrykkeligt samtykke fra slutbrugerne af platformen/appen

 

6.

Enkeltpersoner, der besøger vores websteder på de sociale medier, plugins og værktøjer til de sociale medier

• At give dig informationer om vores produkter og tjenester

• Til markedsføring og udvidelse af forretningerne

• Til rekruttering og reklamering for Sharps varemærke

 

• Vores retmæssige interesse i at promovere Sharps tjenester og varemærke

• Vores retmæssige interesse i at tiltrække, finde og skaffe talent

• Vores retmæssige interesse i at forbedre oplevelsen på vores websted og optimere vores tjenester

 

7.

Enkeltpersoner, der udveksler korrespondance med Sharp via e-mail

• At give dig et svar på din forespørgsel eller anmodning

• Til informationssikkerhedsformål

• Vores retmæssige interesse i at beskytte vores IT-infrastruktur mod uautoriseret adgang eller databrud

• Vores retmæssige interesse i at analysere e-mailtrafik

 

8.

Jobansøgere

• Til rekrutteringsformål og for at finde talenter

• At lette udvælgelsen af jobansøgere og deres tiltrædelse

• At overholde de juridiske og lovmæssige krav, vi er underlagt

• At skabe, udøve eller forsvare juridiske rettigheder

• At administrere din konto i løbet af ansøgningsprocessen, inklusive udførelse af eventuelle baggrundstjek.

• Til statistiske formål

 

• Ansøgerens udtrykkelige samtykke

• Vores retmæssige interesse i at tiltrække, finde og skaffe talent

• Vores retmæssige interesse i at behandle og håndtere ansøgninger til stillinger hos Sharp, inklusive screening og udvælgelse af ansøgere

• Vores retmæssige interesse i at ansætte ansøgere og lette deres tiltrædelse ved at give succesfulde ansøgere et tilbud og udføre screeningstjek før deres ansættelse

• Vores retmæssige interesse i at administrere vores karriere-websteder (inklusive gennemførelse af statistiske analyser)

• Overholdelse af juridiske eller lovmæssige forpligtelser (ved udførelse af baggrundstjek for at sikre, at en kandidat er habil til at påtage sig et hverv)

 

9.

Leverandører

• Til håndtering af vores forhold og kontrakt, derunder håndtering af betalinger og gældsinddrivelse

• At overholde de juridiske og lovmæssige krav, vi er underlagt

• At skabe, udøve eller forsvare juridiske rettigheder

 

• Fuldbyrdelse af en kontrakt

• Overholdelse af juridiske eller lovmæssige forpligtelser

• Vores retmæssige interesse i at håndtere betalinger, tariffer og gebyrer samt at indkassere og inddrive Sharps tilgodehavender

• Vores retmæssige interesse i at hindre, at Sharp utilsigtet bliver involveret i kriminelle aktiviteter eller fremmer hvilke som helst ulovlige eller svindleriske aktiviteter

10.

Besøgende på Sharps kontorer

• Til administrering af de besøgendes adgang til Sharps faciliteter

• Til beskyttelse af og opretholdelse af sikkerheden i vores faciliteter samt for vores medarbejdere og informationer

• At overholde de juridiske og lovmæssige krav, vi er underlagt

• At skabe, udøve eller forsvare juridiske rettigheder

 

• Vores retmæssige interesse i at beskytte vores kontorer, medarbejdere, varer og fortrolige oplysninger

• Vores retmæssige interesse i at forebygge og opdage forbrydelser og udarbejde, fremsætte og forsvare lovmæssige krav

7. Hvordan vi deler dine personlige data

Vi deler dine personlige data med følgende parter:

 • • Vores medarbejdere: Vores medarbejdere vil have adgang til dine personlige data, men kun i det omfang dette er nødvendigt for deres arbejde.
 • • Virksomheder, der hører til den samme virksomhedsgruppe som os: Med det formål at kunne levere en tjenesteydelse til dig.
 • • Partnere og forhandlere: Med det formål at kunne besvare dine forespørgsler om produkter og serviceydelser, som Sharp ikke leverer direkte.
 • • Eksterne tjenesteudbydere: Sharp anvender eksterne tjenesteudbydere til for eksempel at hjælpe med informationsteknologi og andre administrative supporttjenester. Vores tjenesteudbydere er kontraktligt forpligtede til at opretholde passende sikkerheds- og databeskyttelsesniveauer
 • • Retshåndhævende og lovgivende myndigheder: Hvis det kræves af os, at vi videregiver eller deler dine personlige data for at opfylde hvilke som helst retlige eller lovgivningsmæssige krav

8. Ændringer af ejerskab og ledelse af virksomheden

Vi kan overdrage, sælge eller tildele hvilken som helst oplysning, der er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik, til tredjeparter som følge af salg, fusion, sammenlægning, ledelsesændringer, overførsel af aktiver eller omlægning af vores virksomhed. Hvis vi er involveret i en fusion, et køb eller et salg af aktiver, vil vi altid behandle dine data i overensstemmelse med dine rettigheder og frihedsrettigheder i henhold til fortrolighedsaftalerne, der er indgået parterne imellem.

9. Overførsler af personlige data

Sharps virksomheder arbejder mange forskellige steder rundt om i verden. Nogle dele af vores interne infrastruktur er centraliserede, hvilket omfatter leveringen af IT-tjenester. Vi kan også overføre personlige data til tredjeparter (og dermed tilknyttede parter), der leverer de ovennævnte accessoriske tjenester til Sharp.

Derfor vil dine personlige data til tider blive overført udenfor den jurisdiktion, hvor de er blevet indsamlet og opbevaret. Dette inkluderer lande udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Det Forenede Kongerige (UK). Hvis en lignende overførsel er nødvendig, træffer vi passende sikkerheds- og lovmæssige foranstaltninger for at opretholde sikkerhedsniveauet for de personlige data. Sharp har indgået passende dataoverførselsaftaler med resten af koncernen, der fastsætter en juridisk bindende forpligtelse til at beskytte alle personlige data i Sharp-koncernen, der kan håndhæves retsligt. Hvis personlige data overføres til en tredjepartsudbyder, sikrer vi også, at der er iværksat juridisk bindende, kontraktlige beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med GDPR og alle andre gældende databeskyttelseslove.

10. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, hvad angår dine personlige data:

• At tilgå de personlige data om dig, som Sharp er i besiddelse af

• At få dine personlige data rettet, hvis de for eksempel er ufuldstændige eller ukorrekte

• At fravælge modtagelse af markedsføringsmeddelelser på hvilket som helst tidspunkt

• At begrænse eller gøre indsigelse mod behandling af personlige data eller anmode om sletning af personlige data (under særlige omstændigheder og i henhold til den gældende lovgivning)

• At modtage en kopi af de personlige data, som du har givet til Sharp, i et struktureret, normalt anvendt format, der kan læses af maskiner (også betegnet som ”dataportabilitet”) i henhold til den gældende lovgivning

• Hvis du frivilligt har givet personlige data, eller på anden måde givet samtykke til deres anvendelse, har du ret til at trække dit samtykke tilbage

• Retten til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed

For at udøve sine rettigheder til ovenstående eller fremsætte en klage om et formodet brud på databeskyttelsesloven bedes du kontakte os på GDPR.SBSDK@sharp.eu

11. Sikkerhed

Sharp har iværksat passende organisatoriske og tekniske kontroller for at beskytte fortroligheden og sikkerheden af de informationer, som vi kommer i besiddelse af i forbindelse med vores forretninger. Der er begrænset adgang til disse informationer, og der er iværksat politikker og procedurer, der skal beskytte informationerne mod tab, misbrug og uhensigtsmæssig videregivelse.

12. Opbevaring

Det er vores politik kun at beholde personlige data så lang tid som nødvendigt med henblik på de formål, der er fastsat i afsnit 5 af denne databeskyttelsespolitik “Formål og juridisk grundlag for behandlingen”. Bemærk, at opbevaringsperioderne varierer i de forskellige jurisdiktioner og er fastsat i henhold til lokale lovmæssige og faglige krav.

13. Opdateringer af denne politik

Vi vil muligvis fra tid til anden opdatere denne databeskyttelsespolitik, så den stemmer overens med den måde, vi behandler personlige data på (f.eks. hvis vi indfører nye systemer eller procedurer, der medfører nye måder at anvende personlige data på), eller for at klarlægge oplysningerne deri. De ændringer, vi foretager, vil efterleve kravene i de gældende databeskyttelseslove.

Vi råder dig til ind i mellem at kontrollere, om der er opdateringer af denne politik. Vi vil dog underrette dig direkte om ændringer af denne politik eller den måde, vi bruger dine personlige data på, hvis vi ifølge lovgivningen har pligt til at gøre dette.