Field with trees
Image of a field with trees

Environmental Management

Fra tidligt produktdesign og fremstilling, helt frem til bortskaffelse ved slutningen af produkternes levetid: Alle de områder, hvor vi kan skade miljøet direkte eller indirekte, er under konstant opsyn takket være vores miljøstyringssystemer.

Miljøstyring

Fra tidligt produktdesign og fremstilling, helt frem til bortskaffelse ved slutningen af produkternes levetid: Alle de områder, hvor vi kan skade miljøet direkte eller indirekte, er under konstant opsyn.

Alle vores fabrikker og de fleste af vores kontorer lever op til ISO 14001-standarden, der fastsætter kravene til miljøstyringssystemer. Vi arbejder på at sikre, at vores produktion er i overensstemmelse med virksomhedens miljøpolitik, og vi opfordrer aktivt til miljøstyring og miljøbevidsthedstiltag i hele vores organisation.

Vores ingeniører bliver ved med at udvikle innovativ, grøn teknologi for at gøre verden renere og grønnere, og vi lægger stor vægt på at fremstille miljømæssigt avancerede produkter af høj kvalitet.

A girl sat in front of a building with plants