Green leaves depicting Sharp's Eco Vision
Green leaves depicting Sharp's Eco Vision

Sharp Eco Vision 2050

Sharps Eco-vision er baseret på dens grundlæggende miljøpolitik om at "skabe en miljøbevidst virksomhed med oprigtighed og kreativitet."

Dn langfristet miljøvision

Det internationale samfund har anerkendt, at der er et stort og stigende behov for at tackle de mere og mere alvorlige problemer vedrørende miljømæssig bæredygtighed, såsom klimaforandringer, udtømning af ressourcer og forurening med plast. Ønsket om at løse disse sociale problemer fremskynder global handling, inklusive en indsats for at nå målene for bæredygtig udvikling (SDG), overholde Paris-aftalen og skabe en cirkulær økonomi.

I 2019 udarbejdede Sharp SHARP Eco Vision 2050 - en langfristet miljø vision baseret på virksomhedens grundlæggende miljøpolitik, hvis mål er at "skabe en miljøbevidst virksomhed med oprigtighed og kreativitet", og som blev fastlagt i 1992. 

Sustainability Venn diagram

Cirkulær økonomi

Sharp arbejder på at skabe et bæredygtigt, globalt miljø ved at forfølge langsigtede mål indenfor tre handlingsområder frem til 2050:

Klimaforandringer - I betragtning af målet om 1,5°C, der er fastlagt i Paris-aftalen, forsøger Sharp at udvide og udbrede rene, energirelaterede produkter og tjenester samt at reducere drivhusgasudledningerne fra virksomhedens aktiviteter, produkter og tjenester.

Genvinding af ressourcer - Vi forfølger målet om en cirkulær økonomi ved at genanvende produkterne og reducere affaldet fra vores forretningsaktiviteter, hvilket formindsker vores indvirkning på miljøet.

Sikkerhed - Sharp har meget strenge kriterier for håndtering af kemikalier, der kan være skadelige for menneskers helbred, det naturlige miljø og økosystemerne, og begrænser anvendelsen deraf for at undgå negative virkninger.

Sharp er i gang med at fastsætte miljømål på mellemlangt sigt på alle områder, der fastlægger specifikke tiltag og kvantitative mål for at fremskynde vores bestræbelser på at opnå vores langfristede miljøvision.

Vi bestræber os på at løse sociale problemer og blive ved med at øge virksomhedens værdi ved at skabe stærkere bånd til interessenterne igennem virksomhedsaktiviteter og en indsats for at bevare miljøet.

 

Circular economy illustration