Illustration in front of green scenery
Illustration in front of green scenery

Bæredygtighed

We take our sustainability responsibilities very seriously at Sharp: Throughout the entire life cycle of a product, we are committed to our social responsibilities and conserving the environment and resources.

Om Sharp

Sharp Eco Vision 2050

Sharp formulated Sharp Eco Vision 2050, a long-term environmental vision, based on its Basic Environmental Policy. Working toward realising a sustainable global environment by pursuing long-term goals and a circular economy.

 

Leaves

Klimaforandringer

I betragtning af målet om 1,5°C, der er fastlagt i Paris-aftalen, forsøger Sharp at udvide og udbrede rene, energirelaterede produkter og tjenester samt at reducere drivhusgasudledningerne fra virksomhedens aktiviteter, produkter og tjenester

A polar bear stood on floating ice

Blå Engel - Blue Angel

Hos Sharp mener vi, at det er vigtigt at udvikle vores miljøarbejde. For at harmonisere med hele vores europæiske organisation har vi nu taget et nyt trin for fremtiden gennem Blå Engel-certificering, som af mange anses for at være den førende miljømærkning. Gennem certificering af vores produkter inden for printer- og scannerløsninger opfylder mange af vores produkter ifølge Blå Engels miljømærkningskriterier de seneste og mest krævende holdbarhedskrav. Klik på knappen nedenfor for en komplet liste over certificerede produkter.

blueangel

Grønne produkter

Sharp kalder sine miljøbevidste produkter “grønne produkter (GP)”. Indholdet på standardarket for grønne produkter, der er referencegrundlaget for udviklingsmålene, revideres hvert år for konstant at forbedre Sharp-produkternes miljømæssige egenskaber.

Hands holding a cartoon

Miljøstyring

Fra tidligt produktdesign og fremstilling, helt frem til bortskaffelse ved slutningen af produkternes levetid: Alle de områder, hvor vi kan skade miljøet direkte eller indirekte, er under konstant opsyn takket være vores miljøstyringssystemer.

A field with trees

Retfærdige og upartiske indkøbsaktiviteter

For at sikre bæredygtig vækst og gensidig fremgang for os selv og vores leverandører går Sharp endnu længere end tiltag vedrørende kvalitet, pris og levering af dele og materialer. Sharp forsøger også at leve op til sit sociale ansvar på en lang række områder i hele indkøbs- og forsyningskæden. 

A stack of boxes next to a plane and a truck