Kontakt os

Hvorfor Sharp

Valg af solcellemoduler - de vigtige faktorer

Virksomheder i solenergibranchen giver potentielle kunder mange data og mærker på deres produkter. Men hvilke data er vigtige og hvad er et godt solcellemodul?

Solid virksomhed med pålidelig kvalitet

Et solenergisystem er en langsigtet investering. For at være tilfreds med din beslutning i lang tid bør du kunne stole på kvaliteten. Sharp’s 100 års historie og mere end 55 års erfaring i solenergiteknologi giver dig tiltro til din investering. Med Sharp Energy Solutions Europe, et videnscenter for innovative energiløsninger til det europæiske marked  opstået.

Økonomisk stabilitet

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) har oprettet et bedømmelsessystem til klassifikation af producenter af solenergimoduler. Virksomheder, hvis troværdighed vurderes som positiv, klassificeres som førsteklassesproducenter. Sharp Electronics blev optaget på listen over førsteklasses solenergivirksomheder i maj 2015 og står således for økonomisk stabilitet. Dette er en vigtig indikation af, at garantien overholdes.

Pris som top solenergibrand

EUPD Research tildeler solenergibrands priser for årvågenhed, kundens valg og distribution. Sharp Electronics rangerer blandt top solenergibrands i United Kingdom og Tyskland i følge den seneste undersøgelse.

Lokal tilstedeværelse

Siden 1968 har Sharp haft en lokal afdeling i Europa. Via den lokale tekniske service og det store netværk af installatører vil du blive grundigt informeret.

Ydeevne

Pmax er kræfterne i ethvert solcellemodul. Det anføres i Wp (watt peak) og refererer til udgangsenergien fra solcellemodulets maksimale energi under standard testbetingelser. Sharp tilbyder forskellige moduler med 250 Wp til 300 Wp. De respektive værdier er angivet på typemærkaten eller på databladet.

Effektivitet

Effektiviteten er forholdet mellem input (solenergi) og output (strøm). Normalt sammenlignes modulets effektivitet. Men visse producenter specificerer også celleeffektiviteten. Derfor bør du være sikker på, at du sammenligner de korrekte værdier med hinanden. En højere ydeevne og større effektivitet anbefales særligt når pladsen på taget er begrænset. Sharp’s solcellemoduler opnår en meget høj effektivitet på op til 19,8 %.

Kvalitets- og miljøcertifikater

Der findes forskellige kvalitetsmærker på markedet. Det er ofte vanskeligt for slutbrugeren at se, hvilken organisation, der har udstedet certifikatet og for hvilke kriterier.

Sharp’s solcellemoduler har følgende kvalitetsstempler:

IEC: Udstedt for sikkerhed, kvalitet og holdbarhed (IEC/EN 61215 og IEC/EN 61730) af International Electrotechnical Commission (IEC). TÜV og VDE gennemfører disse certificeringer, blandt andet

ISO: Udstedt for kvalitetsstandarder (ISO 9001) og miljøstandarder (ISO 14001) af International Organization for Standardization (ISO).

CE: Producenten erklærer, t produktet overholder de gældende EU-direktiver.

MCS: Akkreditering til salg i UK

Celleteknologier

Der er to fremherskende teknologier på markedet: Polykrystallinske og monokrystallinske celler. Monokrystallinske celler er normalt mere effektive, men dyrere at producere, hvorimod polykrystallinske celler kan fremstilles mere omkostningseffektivt, men har en lidt lavere virkningsgrad. I sidste ende afhænger det af pladsen på taget, hvilken teknologi, der er mest fordelagtig for dig. Hvis pladsen er begrænset, kan du opnå den højeste generatorvirkning med monokrystallinske moduler.

Garantier

Solcelleproducenter udsteder to forskellige garantier: produktgaranti og ydeevnegaranti. Output fra et solcellemodul aftager normalt med tiden. Den maksimale reduktion er reguleret af garantien. Sharp tilbyder en 10 års garanti å produktet og en 25 års lineær ydeevnegaranti. Visse producenter angiver en forskudt ydeevnegaranti. Med Sharp’s lineære ydeevnegaranti får du god planlægningssikkerhed for dit solcellesystem.

Robust produktdesign

Afhængigt af hvor solcellemodulerne anbringes, er de udsat for særlige miljømæssige påvirkninger og skal derfor være yderst modstandsdygtige.

Derfor anvender Sharp komponenter af høj kvalitet i produktionen, som er godkendt til vanskelige forhold fra omgivelserne.

Sharp tilbyder en bred vifte af solcellemoduler. Spørg efter attraktive pakketilbud fra Sharp, som omfatter solcellemoduler såvel som lagerløsning og DC/AC omformere.

Økonomiske fordele

Stigende elpriser, lavere omkostninger til solcellesystemer - disse tilsammen gør købet af et solcellesystem til en meningsfuld investering i fremtiden, økologisk og økonomisk.

Nyhederne om faldende tariffer for levering af strøm til nettet i mange lande har ført til, at produktionen af solenergi er ikke længere interessant. Men bortset fra de faldende tariffer er der andre faktorer, som gør drift af solcellesystemer økonomisk attraktive.

I de senere år er prisen på elektricitet fra det offentlige net er steget stærkt i Europa med et gennemsnit på 4,3 % om året. Yderligere stigninger kan forventes. Samtidigt er priserne på solcelleanlæg faldet betydeligt, hvilket igen har en positiv effekt på investeringsomkostningerne.Dette betyder, at omkostningerne ved produktion af solenergi i princippet er blevet reduceret.

Solenergi er nu billigere end konventionelt fremstillet elektricitet, og denne økonomiske fordel øges med stigende udgifter til indkøbt energi. Et privat solcellesystem sikrer grundlæggende uafhængighed af priser, der er fastsat og kontrolleret  af andre.

Statslig finansiering

Afhængigt af statslige programmer tilbyder visse europæiske lande finansieringsprogrammer til støtte for energi-revolutionen. Spørg din installatør om mulighederne i dit land.

Skattebesparelser

Afhængigt af de nationale skatteregler kan køb i visse europæiske lande af et solcellesystem (solcellepaneler og batterilager) være gavnlige for skattefradrag. Spørg din skatterådgiver vedrørende vilkårene i dit land.

Fremtidens energinetværk

Nogle producenter af lagerløsninger arbejder på yderligere fordele for fremtiden. En af vore partnere i Tyskland er allerede begyndt at opstille et program, hvormed det vil være muligt at opbevare og bruge overskydende energi fra det offentlige net gratis. Hvis du har din egen lagerløsning, får du chancen for at udnytte fremtidige muligheder.

CO2 aftryk

Tager ansvar for fremtiden

Emnet klima- og miljøbeskyttelse er blevet fast forankret i den kollektive bevidsthed. Er derfor et af de vigtigste argumenter for produktionen af ren energi.

Et stort flertal af forskere antager, at CO2 udledninger forårsager stigningen i atmosfærens koncentrationer af drivhusgasser og dermed den globale opvarmning. Denne temperaturstigning udgør ikke alene en fare for stabiliteten i det globale klimasystem, men også den ernæringsmæssige baggrund for verdens befolkning, eksistensen af kystnære bosættelser og mangfoldigheden af dyr og planter.
(Kilde: Fraunhofer Institut)

Mange mennesker har allerede sat deres lid til den helt emissionsfri og rene produktion af elektricitet fra et af vores solcellesystemer. Og dermed bibringe—uanset økonomiske eller politiske aspekter - et væsentligt bidrag til bevarelsen af miljøet og livet for fremtidige generationer.

Dit personlige bidrag

Eksempel: En 2-personers husholdning har et gennemsnitligt strømforbrug på 2.500 kWh pr. år. Hvis solenergi anvendes i stedet for traditionel elektricitet, er besparelserne så store som: If solar power is used instead of conventional electricity, savings are as much as:

et gennemsnitlig træ omdanner til ilt pr. år

en gennemsnitlig bil udleder på en strækning af 8.750 kilometer
(Kilde: www.klimanko.de)

Sharp’s ekspertise på solceller

Sharp har arbejdet med solenergi siden 1959. Vores ansvarsfølelse for miljøet gør Sharp til en global drivkraft i forskningen og udviklingen af solceller. 

Sharp’s solcellemoduler er installeret i private boliger, i offentlige bygninger og boligblokke, i satellitter, i fyrtårne, i trafikken og i industrielle anvendelser. Den brede vifte af anvendelsesformål viser det faktum, at Sharp’s solcellemoduler kan integreres i mange forskellige miljøer.

 • 2014

  Oprettelse af Sharp Energy Solutions Europe. Videncenter for kompetence inden for innovative energiløsninger.

  2013

  Udvikling af en solcelle med verdens højeste virkningsgrad på 44,4 %

  2011

  Start af drift på et af de største kraftværker (73 MW i Thailand)

 • 2010

  International IEEE milepælspris for Sharp’s kommercialisering og industrialisering af solceller

  (IEEE = International Institute Electrical and Electronics Engineers)

  2008

  Den første i verden til at opnå akkumuleret produktion af 2 GW solceller

  2005

  Udviklingen af solceller, som lader lys slippe igennem og derfor kan bruges som byggematerialer til vinduer.

 • 2000

  Globalt førende producenter af solceller/moduler

  1992

  Udvikling af polykrystallinske og monokrystallinske siliciumceller

  1980

  Udvikling af amorf tyndfilmsteknologi

 • 1976

  Første regnemaskiner med solceller udgivet

  1970

  Begynder at producere solceller til brug i rummet

  1959

  1963 Succes med masseproduktion af solceller