Kontakt os

Casestudie – Sharps energibesparelsesløsning Smart Chap

I dette afsnit beskrives det, hvordan Smart Chap hjælper en villaejer i Tyskland med at gøre sit solenergianlæg mere effektivt.

Med den rette infrastruktur i hjemmet kan man fortsat anvende solenergi, langt efter solen er gået ned. Sharps intelligente energistyresystem Smart Chap kan på effektiv vis forsyne din bolig ved hjælp af frit tilgængeligt – dog ofte uforudsigeligt – sollys hele dagen.

Smart Chap kan anvendes i boliger, hvor solcellepaneler og en batteriløsning er installeret. Energi, som produceres i løbet af dagen, lagres og kan anvendes effektivt når som helst.

Smart Chap analyserer boligens energiforbrug og styrer energien, som anvendes af husholdningens maskiner og andet udstyr, således at den anvendes så fornuftigt som muligt. Systemet kan modtage information fra forskellige enheder i boligen via grænsefladen Smart Grid Ready‑eller via trådløse stikkontakter eller relæer.

Enhederne kan slås til eller fra i henhold til foruddefinerede vilkår, eksempelvis kan de slås til på tidspunkter, hvor der er et overskud af solenergi eller i en specifik rækkefølge.

Ved brug af Smart Chap til styring af lagring og forbrug af energi kan en bolig producere op til 95 procent af El-behovet under sommermånederne og op til 80 % i gennemsnit under årets øvrige måneder.

Vi skal illustrere, hvad dette betyder for en villaejer i det virkelige liv ved at gennemgå et hus i Rendsburg, Tyskland, hvor energiforbruget er blevet registreret og overvåget i et helt år.

Før installation af solenergisystemet

  • Årligt elforbrug: 2.700 kWh elektricitet + 1.000 kWh til opvarmning af varmt vand (gasforbrug)
  • Ingen solcellepaneler og ingen egen vandpumpe

Installeret hardware

For at producere solenergi blev der monteret solpaneler på tagets syd- og vestside. For at kunne anvende denne energi skulle vekselstrøm konverteres til jævnstrøm. Hertil blev der anvendt en Victron-batterivekselretter. Til lagring af energien tilsluttes vekselretteren et batteri med en effektiv lagringskapacitet på 5 kWh.

I denne installation installerede villaejeren desuden en Smart Grid Ready‑varmtvandspumpe til det varme vand. Normalt er rumopvarmning og varmt vand boligens største energiforbrugere. Varmepumper udnytter varmen fra omgivelserne, men oftest kræves der tilskudsenergi fra andre energikilder under den kolde årstid for at dække hele energibehovet. En del af dette ekstra energibehov kan nu genereres i form af solenergi ved hjælp af Smart Chap.

Ved overskud på energi genereret af solcellepanelerne aktiveres varmepumpen via Smart Chap. Dette lønner sig på flere måder: en varmepumpe forbruger 1 kWh solenergi for at producere 3-4 kWh varme, samtidigt med at forbruget af fossilt brændstof kan reduceres.

Smart Chap-energistyreenheden er installeret i koblingsdåsen og udnytter alle hardwarens fordele. Den kan overvåges fra et valgfrit sted via Smart Chap-appen, som findes til iOS, Android og PC.

Resultat efter et år

Det årlige elforbrug udgjorde 1.000 kWh, hvilket inkluderede el til opvarmning af det varme vand. Dette indebærer en El-besparelse på 1.700 kWh.

Da en varmtvandspumpe til opvarmning af det varme vand uden brug af gas var installeret blev gasbesparelsen 1.000 kWh.

I løbet af året gennemgik batteriet 200 cyklusser, dvs. processer med opladning og efterfølgende afladning. Det er værd at bemærke, at det anvendte batteri er garanteret til 5.000 cyklusser, hvilket indebærer, at batteriet med samme brugsfrekvens holder ca. 25 år.

Under sommermånederne viste systemet, hvad det duer til, da dets selvforsyning steg til 97 procent i maj og 96 procent i juli.

Øvrige nøgletal:

  • Reduktion af El-omkostningerne med 65 %.
  • Reducerede omkostninger for el i løbet af det første år: 500 euro (årlig stigning som følge af stigende elpriser)
  • Selvforsyning fra april til september: >90 %.
  • Varmepumpens elforbrug: 700 kWh (400 kWh fra direkte solenergi og 300 kWh fra El-nettet)

Fordele ved overgang til solenergi

Ud over de miljømæssige fordele ved at anvende fornybar energi, så indebar det også en højere grad af selvforsyning, og at man ikke længere er lige så afhængig af det generelle el-net og dermed kan undgå at blive ramt af pludselige stigninger i prisen på elektricitet. Nu er det et gunstigere, og vigtigere, tidspunkt end nogensinde at udnytte solenergien.

Kontakt

HERMAN LUNDQUIST
Nordic Marketing Director
herman.lundquist@sharp.eu

Social