Kontakt os

Privatlivspolitik

Sharp Business Systems Danmark A/S Databeskyttelsespolitik

Sidste opdatering: aug 2021

1. Indledning

Hos Sharp Business Systems Danmark A/S (“vi”, “os”, “Sharp”) tager vi dine personlige data alvorligt. Af nærværende databeskyttelsespolitik fremgår det, hvori vores rolle som dataansvarlig består, hvilke data vi indsamler på vores websteder, hvordan og hvorfor vi indsamler dem, samt hvilke rettigheder du har med henblik på kontrol af disse data.

Som ansvarlig organisation har vi truffet adskillige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre, at alle personlige data (f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer), der bearbejdes via dette websted, beskyttes fuldstændigt for at overholde GDPR-lovgivningen (“GDPR”) og i overensstemmelse med de enkelte landes specifikke datalovgivning. Der kan dog i princippet forekomme sikkerhedsbrister ved internetbaserede overførsler, så absolut beskyttelse kan ikke garanteres. Derfor har hver registreret person mulighed for at overføre personlige data til os med alternative midler, f.eks. pr. telefon.

Afsnit A) Vores rolle som dataansvarlig

Afsnit B) Hvorfor og hvordan vi anvender dine data

Afsnit C) Dine rettigheder med henblik på kontrol af dine data

Denne databeskyttelsespolitik beregnet til at dække alle aspekter og scenarier for, hvordan Sharp behandler personlige oplysninger og suppleres yderligere med mere specifikke fortrolighedspolitikker, der gives til dig, når dine personlige oplysninger indsamles, hvor det er relevant.

Afsnit A) Vores rolle som dataansvarlig

2. Navn og adresse på den dataansvarlige

Den dataansvarlige i forbindelse med GDPR, andre databeskyttelseslove gældende i Den Europæiske Unions medlemslande samt andre bestemmelser forbundet med databeskyttelse er:

Sharp Business Systems Danmark A/S

Roholmsvej 14A

2620

Albertslund

Danmark

Telefon: +45 70 230 310

E-mail: GDPR.SBSDK@sharp.eu (til forespørgsler vedrørende databeskyttelse)

Websted: www.sharp.dk

Der findes desuden en sekundær dataansvarlig for dette websted:

Sharp Electronics GmbH

Nagelsweg 33-35, 20097, Hamburg, Germany

Telefon: 0049- (0)40 2376-0

E-mail: Dataprotection.seg@sharp.eu

Websted: https://www.sharp.dk/cps/rde/xchg/dk/hs.xsl/-/html/energilosninger.htm

Som dataansvarlig har vi ansvaret for at beslutte, hvordan vi opbevarer, anvender og sikrer personlige data. Det betyder også, at vi har pligt til at besvare dine forespørgsler om, hvordan dine personlige data anvendes. Hvis du har spørgsmål om, hvordan dine personlige data behandles, bedes du kontakte os hér:

2.1 Navn og adresse på databeskyttelsesrådgiveren

I Europa har Sharp en databeskyttelsesrådgiver på hovedkontoret i London (Storbritannien) og databeskyttelsesafdelinger i hver enhed. Ret venligst alle forespørgsler vedrørende databeskyttelse til vores lokale databeskyttelsesafdeling nedenfor:

E-mail: GDPR.SBSDK@sharp.eu

Du har også mulighed for at kontakte Sharps databeskyttelsesrådgiver på vores europæiske hovedkontor ved at anvende nedenstående kontaktoplysninger:

Email: DPOEurope.SEE@sharp.eu

3. Databeskyttelsesrepræsentant

Artikel 27 i EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) kræver, at organisationer, der ikke er etableret i Den Europæiske Union (EU), udpeger en repræsentant i EU, hvis de er underlagt GDPR. Sharp Electronics (Europe) GmbH kan foretage behandlingsaktiviteter, som GDPR gælder for. Af den grund har Sharp Electronics (Europe) GmbH udpeget en repræsentant i henhold til GDPR til at handle på deres vegne, hvis og når de foretager databehandlingsaktiviteter, som artikel 3, stk. 2, i GDPR gælder. En sådan aftale er ikke beregnet til at være en anerkendelse af, at GDPR finder anvendelse på nogen af ​​deres behandlingsaktiviteter.

Den databeskyttelsesrepræsentant for den dataansvarlige er:

 Sharp Electronics (Europe) Ltd. Sucursal En Espana, registreret og registreret i Spanien med hjemsted i Cornellà de Llobregat (08940 - Barcelona), Plaza Pau (bygning 6, 4. etage verdenshandelen)

E-mail: proteccion.datos@sharp.eu

Afsnit B) Hvorfor og hvordan vi anvender dine data

4. Indsamling af personlige data og almene oplysninger

Vi indsamler personlige data, når du opretter en konto hos os, køber produkter eller tjenester fra os, udfylder formularer, som vi forsyner dig med, skriver en rapport eller meddelelse om vores produkter eller tjenester, kontakter os pr. telefon eller e-mail samt kommunikerer direkte med os på anden vis.

Vi indsamler følgende slags personlige data fra dig:

Kontaktoplysninger: Oplysninger, der gør det muligt for os at kontakte dig, såsom dit navn, din e‑mail‑adresse, dit telefonnummer og adresser, der er tilknyttet din konto, bestilling eller forespørgsel.

Betalingsoplysninger: Kredit-/debetkort- og bankoplysninger, som du opgiver ved køb af produkter og tjenester hos os.

Købs- og kontohistorik: Registreringer vedrørende de produkter og tjenester, som du har købt.

Personlige data i de rapporter og meddelelser, som du sender til os: Hvis du sender oplysninger vedrørende vores produkter til os via vores websted, indsamler vi alle de personlige data, som de indeholder.

Registreringer af dine samtaler/udvekslinger med os: Når du kontakter os pr. e-mail eller telefon, gemmer vi en registrering deraf. Vi registrerer endvidere opkald til vores kundeservice, så vi kan opretholde et højt træningsniveau og sikre dig tjenester af høj kvalitet.

Hvordan du benytter vores websted: Vores websted indsamler en række generelle data, når en bruger eller et automatiseret system henter webstedet. Disse generelle data gemmes i serverens logfiler. Vi kan indsamle (1) de anvendte browsertyper og -versioner, (2) operativsystemet, der anvendes til at tilgå systemet, (3) webstedet, som et system tilgår vores websted fra (såkaldte henvisere), (4) underwebsteder, (5) dato og klokkeslæt for tilgang til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen for det system, der får adgang, og (8) hvilke som helst lignende data og oplysninger, der kan anvendes i tilfælde af angreb på vores IT-systemer.

Vi drager ikke nogen konklusioner om brugeren ud fra webstedsdataene. Disse oplysninger er derimod nødvendige for at (1) levere indholdet på vores websted korrekt, (2) optimere indholdet af vores websted og reklamerne derpå, (3) sikre, at vores IT-systemer og webstedsteknologi fungerer upåklageligt på langt sigt og (4) give myndighederne alle nødvendige oplysninger med henblik på retsforfølgning i tilfælde af cyberangreb. Derfor analyserer den dataansvarlige de anonymt indsamlede data og oplysninger statistisk med det formål at forbedre databeskyttelsen og -sikkerheden hos vores virksomhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personlige data, som vi behandler. De anonyme data i serverens logfiler gemmes særskilt fra alle de personlige data, som en registreret person opgiver.


5. Hvilke data behandles

Vi indsamler personlige data, når du opretter en konto hos os, køber produkter eller tjenester fra os, udfylder formularer, som vi forsyner dig med, skriver en rapport eller meddelelse om vores produkter eller tjenester, kontakter os pr. telefon eller e-mail samt kommunikerer direkte med os på anden vis.

Nedenfor definerer vi, hvilke typer personlige data behandles af os afhængigt af de omstændigheder, hvorunder de personlige data indsamles. Vi indsamler følgende slags personlige data fra dig:

5.1 Besøgende på vores websted

De personlige data, vi indsamler om dig, kan inddeles i to kategorier.

1) Informationer, som du selv giver

Vi indsamler personlige data, som du frivilligt giver på vores websted, for eksempel når du udfylder online-kontaktformularer, tilmelder dig et nyhedsbrev, bruger en af vores online-tilmeldinger for at modtage markedsføringsmeddelelser, deltager i undersøgelser eller tilmelder dig begivenheder, som vi arrangerer. De informationer, vi indsamler om dig, omfatter følgende:

 • Navn
 • Jobtitel, jobniveau eller -funktion, stilling
 • Firma eller organisation
 • Virksomhedsdata
 • Kontaktinformation, inklusive primær e-mail, e-mailadresse og telefonnumre
 • Demografiske informationer, såsom branche, land, postnummer, præferencer og interesser
 • Andre informationer, der er relevante for kundeundersøgelser eller lignende studier
 • Informationer, der er relevante for at kunne levere vores tjenester til dig
 • Hvilke som helst andre personlige data, som du frivilligt vælger at give os

Vi indsamler ikke tilsigtet følsomme data, med mindre du selv giver os sådanne data. Selvom der er felter til fri tekst på webstedet, hvor du kan indtaste hvilke som helst informationer, er det ikke vores hensigt at behandle følsomme data, og derfor bør du afholde dig fra at afgive sådanne data. Hvis du vælger at give følsomme, personlige data på denne måde, giver du samtykke til, at disse følsomme data indsamles og behandles

2) Automatisk indsamlede oplysninger

Når du besøger vores websted, indsamler vi automatisk bestemte personlige data fra din enhed, som f.eks. din IP-adresse, enhedens type, enhedens unikke id-nummer, browsertype, omtrentlig geografisk placering (f.eks. position på lande- eller byniveau) samt andre tekniske informationer. Vi kan også indsamle informationer om, hvordan du og din enhed interagerer med indholdet på vores websted, f.eks. hvilke links, du har klikket på, og hvilke informationer, du har tilgået. Vi indsamler disse informationer for at opnå en bedre forståelse af de besøgende på vores websted, hvor de kommer fra, og hvilket indhold på vores websteder de er interesserede i. Disse informationer kan desuden anvendes til analyse- og kvalitetsformål. I vores cookie-politik findes der yderligere oplysninger om, hvordan Sharp automatisk anvender de indsamlede data, inklusive cookies og lignende sporingsteknologiindsamlede data, [link til cookie-politik].

Vores websted anvender desuden adskillige plugins til de sociale medier. Jævnfør afsnit 4.6 for yderligere oplysninger om deres anvendelse.

5.2 Kunder

Når du beder os om at levere en tjeneste til dig, indsamler og anvender vi personlige data til hensigtsmæssige forretningsformål i forbindelse med leveringen af tjenesten til dig. Som en del af en lignende tjeneste kan Sharp også behandle personlige data vedrørende enkeltpersoner, der ikke direkte er vores kunder (for eksempel vores kunders medarbejdere, kunder eller leverandører).

De fleste af de data, som vi indsamler og anvender for at kunne levere vores tjenester, opgives frivilligt af vores kunder. Hvis disse data kan vedrøre enkeltpersoner, der ikke er Sharps direkte kunder, indhenter vi et samtykke fra vores kunder, der bekræfter, at de er beføjede til at videregive disse data til os med henblik på viderebehandling i overensstemmelse med lovgivningen. 

 Vi behandler følgende typer personlige data:

 • Grundlæggende oplysninger, såsom dit navn, firmaet hvor du er ansat, din stilling og dit tilhørsforhold til en person
 • Kontaktinformationer, såsom din postadresse, e-mailadresse og telefonnumre
 • Økonomiske informationer, inklusive alle oplysninger, der kan lette betalingerne parterne imellem
 • Hvilke som helst andre personlige data vedrørende dig eller tredjeparter, som du giver os med det formål at modtage vores tjenester

5.3 Kontakter i vores CRM-systemer

Vi behandler personlige data vedrørende vores forretningskontakter (dvs. nuværende, tidligere eller potentielle kunder, derunder alle deres ansatte og andre forretningskontakter) i vores CRM‑systemer (Client Relationship Management).

Vores CRM-systemer yder support til firmaerne og letter vores markedsføring. Sharp anvender de informationer, der er registreret i sådanne systemer, til at dele informationer om Sharps produkter, markedsføringsmateriale, undersøgelser og indbydelser til begivenheder med vores kontakter, samt til almene formål i forbindelse med håndtering af kunderelationer.

Vi behandler følgende kategorier af personlige data i vores CRM-systemer:

 • Navn, jobtitel, adresse, e-mailadresse, telefon- og faxnumre
 • Navn på arbejdsgiver eller den organisation, som personen er tilknyttet
 • Markedsføringspræferencer
 • Svar på indbydelser og bekræftelse af deltagelse i begivenheder
 • Hvilke som helst andre oplysninger, som gives frivilligt i løbet af vores forretningsrelationer

Vi indsamler ikke tilsigtet data i den følsomme kategori, med mindre du selv giver os disse data (f.eks. særlige ernæringsmæssige behov, der afslører din religiøse orientering eller madallergier), når du deltager i en af vores begivenheder. En eventuel indsamling af sådanne data vil være omfattet af særlige databeskyttelsesmeddelelser, der er relevante for den begivenhed, du deltager i.

5.4 Deltagere ved Sharp-begivenheder

Vi behandler personlige data om deltagerne ved begivenheder, der arrangeres af Sharp, inklusive møder, konferencer, kurser og webinarer. Vi anvender muligvis adskillige apps og online-platforme til at håndtere tilmeldingsprocessen i forbindelse med begivenheden. Tag venligst højde for disse apps' og platformes databeskyttelsesmeddelelser, og læs dem omhyggeligt igennem, når du afgiver personlige oplysninger med henblik på deltagelse i en begivenhed.

Vi behandler følgende kategorier af personlige data (i det omfang, der er relevant for en bestemt begivenhed):

 • Navn, alder eller fødselsdato
 • Klientens personlige oplysninger (hjem, kontor og virksomhedsoplysninger)
 • Kundens oplysninger (hjem, kontor og virksomhedsoplysninger)
 • E-mail-adresse
 • Køn
 • Hjem eller anden fysisk adresse
 • Navn på de ansatte
 • Stilling (jobtitel)
 • Pasnummer
 • Telefon

Vi indsamler ikke tilsigtet data i den følsomme kategori, med mindre du selv giver os disse data (f.eks. særlige ernæringsmæssige behov, der afslører din religiøse orientering eller madallergier eller andre data, der vedrører dit helbred, og som er nødvendige for at yde bistand til deltagerne og lette deres deltagelse i begivenheder, der holdes af Sharp).

Sharp vil muligvis tage billeder eller lave lyd- eller videooptagelser i offentlige områder af Sharp-begivenheder. Efter begivenheden kan optagelserne blive yderligere redigeret, før de offentliggøres eller distribueres til markedsføringsformål.

5.5 Enkeltpersoner, der anvender vores platforme og apps

Vi giver eksterne brugere, inklusive vores kunder og deres slutbrugere, adgang til forskellige apps, som vi styrer, såsom vores partnerportalservice eller online-undervisningsservice (Academy). De personlige data, der eventuelt indsamles via disse apps (f.eks. navn, e‑mail‑adresse, registreringsdato og -tidspunkt) indsamles for at kunne levere denne tjeneste til personerne, kontrollere deres identitet og gøre det muligt for dem at logge sikkert ind til et beskyttet webmiljø. Det giver desuden Sharp mulighed for at give eller nægte adgang på grund af misbrug af tjenesten. Tredjepart-apps, som Sharp leverer, er underlagt deres egne databeskyttelsesmeddelelser. Sæt dig venligst ind i deres indhold, og læs dem omhyggeligt, når du anvender vores platforme og apps.

5.6 Enkeltpersoner, der besøger vores kanaler på de sociale medier og interagerer med vores indhold og reklamer på de sociale medier

Kanaler på de sociale medier

Sharp bruger forskellige platforme på de sociale medier til rekruttering, markedsføring og udvidelse af forretningerne. Vi bruger de sociale medier til at reklamere for ansættelsesmuligheder hos Sharp og til at promovere produkter, tjenester og indhold relateret til vores varemærke.

Vær venligst opmærksom på, at mens Sharp er ansvarlig for det indhold, som vi offentliggør på platforme på de sociale medier, så er Sharp ikke ansvarlig for styringen og administreringen af nogen platforme på de sociale medier.  Du bør altid sætte dig ind i og omhyggeligt læse alle juridiske vilkår og databeskyttelsesbetingelser, der gør sig gældende på disse platforme på de sociale medier. Hvis du har spørgsmål vedrørende den måde, en platform på de sociale medier anvender dine data, bør du kontakte platformens udbyder direkte.

I nogle tilfælde kan Sharp modtage samlede data fra disse udbydere af platforme på de sociale medier, f.eks. antal af “likes” som Sharps indhold og opslag har fået, antallet af besøgende, der interagerer med vores opslag, eller oplysninger om links, der er klikket på, samt downloadet indhold.

Widgets eller indlejrede ikoner på de sociale medier

De sociale mediers widgets implementeres også på vores websted, f.eks. en særlig knap eller et logo, der gør det muligt for webstedet at oprette direkte forbindelse til serveren for platformen på de sociale medier. Som et resultat af denne direkte forbindelse bliver udbyderen af det sociale medie informeret om, hvilken side på vores websted, der udløste den pågældende forbindelse. Hvis du ønsker at undgå denne slags delinger, skal du gennemgå indstillingerne for dine konti på de sociale medier, før du besøger vores websted, eftersom Sharp ikke har nogen indflydelse på, hvordan dataene indsamles via de sociale mediers websteder.

Vores websted bruger følgende plugins og widgets på de sociale medier:

 • Twitter

Twitter-servicefunktionerne er blevet integreret på vores websted. Når du bruger Twitter og “retweet”-funktionen, forbindes de websteder, du besøger, til din Twitter-konto og er synlige for andre brugere. Hvis du endnu ikke har logget ind på din Twitter-konto, får du, når du trykker på en Twitter-knap, vist Twitter-login-siden, hvor du skal indtaste dine login-autentificeringsdata. Når du gør dette, overføres dataene også til Twitter. Vi gør opmærksom på, at vi ikke har nogen viden om indholdet af de overførte data, eller hvordan det anvendes af Twitter. For yderligere informationer se Twitters privatlivspolitik.

 • YouTube

Vores websted bruger plugins fra YouTube, der drives af Google. Hvis du besøger en af vores sider, der indeholder et YouTube-plugin, drejer det sig om en forbindelse til YouTube-serverne. Hér informeres YouTube-serveren om, hvilke sider du har besøgt, og hvilke videoer på Sharps YouTube-kanal du har set eller interageret med.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver YouTube mulighed for at tilknytte din surfeadfærd direkte med din personlige profil. Du kan undgå dette ved at logge ud fra din YouTube-konto. Hvis du endnu ikke har logget ind, får du, når du trykker på en YouTube-knap, vist YouTube-login-siden, hvor du skal indtaste dine login-autentificeringsdata. For yderligere informationer se Googles privatlivspolitik.

 • LinkedIn og LinkedIn Lead Gen Forms

Sharp anvender LinkedIn Lead Gen Forms til indhold, der er sponseret af Sharp, og sponserede LinkedIn InMail til rekrutterings-, forretningsudviklings- og markedsføringskampagner. Når LinkedIn-medlemmer klikker på Sharp-reklamer, ser de en formular, der allerede er udfyldt med informationer fra deres LinkedIn-profil, såsom deres navn, kontaktinformation, virksomhedsnavn, anciennitet, jobtitel og lokalitet. Så snart et LinkedIn-medlem indsender en formular, forbindes de til Sharp. Klik hér for at se LinkedIns privatlivspolitik.

Plugins er en hurtig og nem måde til at indlejre LinkedIn-funktioner på dit websted. Anvend værktøjerne nedenfor for automatisk at generere JavaScript-kodestykker og tilføje dem direkte til dine websteder. Nedenfor kan du se de tre tilfælde, hvor LinkedIn kan gøre det muligt for brugere og virksomheder at oprette forbindelse til virksomhedsprofiler og fagfolk.

Del

Følg virksomhed

LinkedIn AutoFill

 • Google Maps

Vores websted bruger Google Maps kortservice via en programmeringsgrænseflade for applikationer (API).

For at kunne bruge Google Maps skal du gemme din IP-adresse. Denne information overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes dér. Vi har ikke nogen indflydelse på denne dataoverførsel. For yderligere informationer se Googles privatlivspolitik.

5.7 Enkeltpersoner, der udveksler korrespondance med Sharp via e-mail

Sharp anvender en række værktøjer til at opretholde sikkerheden i din IT-infrastruktur, inklusive vores e-mail-faciliteter. Eksempler på disse værktøjer:

- Systemer, der scanner indgående e-mails til Sharp-modtagere for mistænkelige bilag og URL'er for at hindre malware-angreb
- Værktøjer, der udfører en slutpunktstrusselregistrering for at opdage ondsindede angreb
- Værktøjer, der blokerer bestemt indhold eller visse websteder

Hvis du udveksler e-mails med en Sharp-modtager, scannes dine e-mails af de værktøjer, som Sharp benytter for at opretholde sikkerheden i vores IT- infrastruktur, hvilket kan betyde, at indholdet udover den tiltænkte modtager også læses af autoriserede Sharp-medarbejdere.

5.8 Jobansøgere

Vi behandler personlige data med henblik på rekruttering for at lette administrationen af vores tilgængelige jobtilbud og for at matche din kompetence, erfaring og uddannelse med de specifikke stillinger, som slås op af Sharp. Alle sådanne data kan blive indsamlet direkte fra ansøgeren eller fra andre tredjeparter, vedrørende ansøgeren.

Generelt indsamler vi følgende typer personlige data:

 • CV'er
 • legitimation
 • uddannelsesbeviser
 • arbejdserfaring
 • informationer om ansættelse og anbefalinger.

Disse oplysninger sendes videre til de relevante rekrutteringsledere og personer, der er involveret i rekrutteringsprocessen, så de kan beslutte sig for, om du skal indbydes til en jobsamtale. Sharp vil indsamle yderligere oplysninger, hvis du indbydes til en jobsamtale (eller lignende) samt i de efterfølgende faser. Disse oplysninger omfatter notater fra jobsamtaler, bedømmelsesresultater, tilbagemeldinger og detaljerede oplysninger om tilbuddet.

I løbet af din rekrutteringsproces vil vi muligvis også indsamle data i særlige kategorier fra ansøgerne, såfremt dette er et krav i henhold til ansættelsesloven. Disse oplysninger er relevante for deres fremtidige arbejdsmiljø hos Sharp eller de fremtidige pensionsydelser, eller med personens udtrykkelige samtykke i de tilfælde, hvor indsamling af disse data er tilladt i henhold til lovgivningen.

Vores rekrutteringsværktøjer og websteder indeholder særskilte privatlivsmeddelelser, der forklarer hvorfor og hvordan personlige data indsamles og behandles af disse applikationer. Vi opfordrer de personer, der anvender vores rekrutteringsværktøjer, til at læse de tilgængelige privatlivsmeddelelser vedrørende disse værktøjer og websteder.

5.9 Leverandører 

Vi behandler personlige data om vores leverandører (inklusive underleverandører og personer, der er tilknyttet vores leverandører) for at administrere vores forhold og kontrakt samt for at kunne modtage tjenester fra vores leverandører.

De personlige data, som vi behandler, er normalt begrænset til kontaktinformationer (navn, navn på arbejdsgiver, telefonnummer, e-mail og andre kontaktoplysninger) samt økonomiske informationer, derunder informationer vedrørende betalinger.

5.10 Besøgende på Sharps kontorer

Når du besøger et Sharp-kontor, behandler vi dine data for at kunne stille bestemte faciliteter til rådighed for dig (såsom adgang til vores bygninger og konferencerum eller Wi-Fi), med det formål at kontrollere adgangen til vores bygninger og beskytte vores kontorer, medarbejdere, varer og fortrolige oplysninger (for eksempel ved at anvende CCTV).

De personlige data, som vi indsamler, er normalt begrænset til dit navn, kontaktinformation, lokalitet samt det tidspunkt du går ind og forlader vores kontor.

 • Fortegnelser over besøgende og adgangskort

​Vi beder de personer, der besøger vores kontorer, om at registrere sig i receptionen, og vi beholder denne fortegnelse over besøgende i kort tid. De personer, der besøger vores kontorer, får et midlertidig adgangskort, der giver adgang til vores kontorer. Vores fortegnelser over besøgende anvendes til at tjekke, om adgangskortene leveres tilbage, undersøge eventuelle sikkerhedsbrud eller i nødsituationer (f.eks. hvis der opstår behov for at evakuere et kontor).

 • Wi-Fi

Vi overvåger og registrerer trafikken i vores Wi-Fi-netværk. Dette giver os mulighed for at se begrænsede oplysninger om en brugers adfærd i netværket, men også for mindst et se de kilde- og destinationsadresser, som brugeren opretter forbindelse fra og til.

 • CCTV


Sharp anvender CCTV-overvågning på de steder, hvor dette er tilladt i henhold til lovgivningen. CCTV-billeder opbevares sikkert og er kun tilgængelige med henblik på indsamling af viden (for eksempel for at undersøge et uheld).

6. Formål og juridisk grundlag for behandlingen

Vi begrænser indsamlingen af personlige data til, hvad der er strengt nødvendigt for at efterleve vores lov- eller forretningsmæssige forpligtelser. I visse tilfælde kan loven (f.eks. skattereglerne) imidlertid kræve, at der opgives personlige data i forbindelse med kontraktlige forhandlinger eller levering af en tjenesteydelse.

Nedenfor beskriver vi:

 • de formål, vi indsamler dine personlige data til og;
 • det juridiske grundlag, hvorved vi er autoriserede til at behandle dine personlige data

 

 

Datatype

Formålet med behandlingen

Juridisk grundlag for behandlingen

1.
Besøgende på sharp.dk
- At administrere og styre vores websted, inklusive at bekræfte og autentificere din identitet, og hindre uautoriseret adgang til områder af vores websted med begrænsninger

- At tilpasse og forbedre din surfeoplevelse ved at vise indhold, der har større sandsynlighed for at være relevant og interessant for dig

- At analysere dataene vedrørende de besøgende på vores websted

- At fastslå hvilken virksomhed, organisation, institution eller afdeling du arbejder for, eller som du har et andet tilhørsforhold til

- At udvikle vores forretninger og tjenester

- At sikre, at du får markedsføringsmeddelelser

- At gennemføre benchmarking og dataanalyser (for eksempel vedrørende anvendelsen af vores websted og demografiske analyser af de besøgende på vores websted)

- At forstå, hvordan de besøgende anvender vores websteds egenskaber og funktioner

- At overvåge og sikre overensstemmelse med de gældende brugsvilkår

- At foretage kvalitets- og risikostyringsvurderinger

- Hvilket som helst andet formål, hvortil du har givet Sharp oplysninger
- Vores retmæssige interesse i effektiv levering af informationer og tjenester til dig og effektiv og lovlig drift af vores virksomheder

- Vores retmæssige interesse i at udvide og forbedre vores websted og din brugeroplevelse

- Den besøgendes udtrykkelige samtykke

2.
Kunder

- At levere tjenester til dig

- At administrere vores forhold og opretholde kontraktlige relationer

-Til bogførings- og skattemæssige formål

- Til markedsføring og udvidelse af forretningerne

- At overholde de juridiske og lovmæssige krav, vi er underlagt

- At skabe, udøve eller forsvare juridiske rettigheder

- Til historiske og statistiske formål

- Fuldbyrdelse af en kontrakt

- Vores retmæssige interesse i effektiv levering af informationer og tjenester til dig og effektiv og lovlig drift af vores virksomheder

- Vores retmæssige interesse i at fuldbyrde en kontrakt mellem dig og Sharp
3.
Kontakter i vores CRM-systemer

- At give dig informationer om vores produkter og tjenester

- Til markedsføring og udvidelse af forretningerne

- At administrere vores forhold og opretholde kontraktlige relationer

- Udtrykkeligt samtykke fra forretningskontakten

- Vores retmæssige interesse i at administrere vores relationer med vores forretningskontakter og give informationer om Sharp, 
4.
Deltagere ved Sharp-begivenheder

- At give dig informationer om vores produkter og tjenester

- Til markedsføring og udvidelse af forretningerne

- At administrere og lette deltagelsen i begivenheden 

- Deltagerens udtrykkelige samtykke

- Vores retmæssige interesse i at arrangere begivenheder og håndtere registreringsprocessen til sådanne begivenheder.

- Vores retmæssige interesse i at beskytte vores medarbejdere, ressourcer og informationer og hindre, at uvedkommende kan få adgang til eksterne Sharp‑begivenheder.

- Vores retmæssige interesse i at give informationer om Sharp, vores tjenester og de begivenheder, som vi arrangerer

5.

Enkeltpersoner, der anvender vores platforme og apps 

- At administrere vores forhold og opretholde kontraktlige relationer

- At lette adgangen til vores platforme og apps 

- Vores retmæssige interesse i effektiv levering af informationer og tjenester til dig og effektiv og lovlig drift af vores virksomheder

- Vores retmæssige interesse i at fuldbyrde en kontrakt mellem dig og Sharp

- Udtrykkeligt samtykke fra slutbrugerne af platformen/appen

6.

Enkeltpersoner, der besøger vores websteder på de sociale medier, plugins og værktøjer til de sociale medier

- At give dig informationer om vores produkter og tjenester

- Til markedsføring og udvidelse af forretningerne

- Til rekruttering og reklamering for Sharps varemærke

- Vores retmæssige interesse i at promovere Sharps tjenester og varemærke

- Vores retmæssige interesse i at tiltrække, finde og skaffe talent

- Vores retmæssige interesse i at forbedre oplevelsen på vores websted og optimere vores tjenester

7.

Enkeltpersoner, der udveksler korrespondance med Sharp via e-mail

- At give dig et svar på din forespørgsel eller anmodning

- Til informationssikkerhedsformål 

- Vores retmæssige interesse i at beskytte vores IT‑infrastruktur mod uautoriseret adgang eller databrud

- Vores retmæssige interesse i at analysere e-mailtrafik

8.

Jobansøgere

- Til rekrutteringsformål og for at finde talenter

- At lette udvælgelsen af jobansøgere og deres tiltrædelse

- At overholde de juridiske og lovmæssige krav, vi er underlagt

- At skabe, udøve eller forsvare juridiske rettigheder

- At administrere din konto i løbet af ansøgningsprocessen, inklusive udførelse af eventuelle baggrundstjek.

- Til statistiske formål 

-Ansøgerens udtrykkelige samtykke
Vores retmæssige interesse i at tiltrække, finde og skaffe talent

- Vores retmæssige interesse i at behandle og håndtere ansøgninger til stillinger hos Sharp, inklusive screening og udvælgelse af ansøgere

- Vores retmæssige interesse i at ansætte ansøgere og lette deres tiltrædelse ved at give succesfulde ansøgere et tilbud og udføre screeningstjek før deres ansættelse

- Vores retmæssige interesse i at administrere vores karriere-websteder (inklusive gennemførelse af statistiske analyser)

- Overholdelse af juridiske eller lovmæssige forpligtelser (ved udførelse af baggrundstjek for at sikre, at en kandidat er habil til at påtage sig et hverv)

9.

Leverandører  

- Til håndtering af vores forhold og kontrakt, derunder håndtering af betalinger og gældsinddrivelse

- At overholde de juridiske og lovmæssige krav, vi er underlagt

- At skabe, udøve eller forsvare juridiske rettigheder

 

- Fuldbyrdelse af en kontrakt

- Overholdelse af juridiske eller lovmæssige forpligtelser

- Vores retmæssige interesse i at håndtere betalinger, tariffer og gebyrer samt at indkassere og inddrive Sharps tilgodehavender

- Vores retmæssige interesse i at hindre, at Sharp utilsigtet bliver involveret i kriminelle aktiviteter eller fremmer hvilke som helst ulovlige eller svindleriske aktiviteter 

10

Besøgende på Sharps kontorer

Til administrering af de besøgendes adgang til Sharps faciliteter

Til beskyttelse af og opretholdelse af sikkerheden i vores faciliteter samt for vores medarbejdere og informationer

At overholde de juridiske og lovmæssige krav, vi er underlagt

At skabe, udøve eller forsvare juridiske rettigheder

 -Vores retmæssige interesse i at beskytte vores kontorer, medarbejdere, varer og fortrolige oplysninger

- Vores retmæssige interesse i at forebygge og opdage forbrydelser og udarbejde, fremsætte og forsvare lovmæssige krav

 

 

7. Sådan deler vi dine oplysninger

Vi deler dine personlige data med følgende parter:

Vores medarbejdere: Vores medarbejdere vil have adgang til dine personlige data, men kun i det omfang dette er nødvendigt for deres arbejde.

Virksomheder, der hører til den samme virksomhedsgruppe som os: Med det formål at kunne levere en tjenesteydelse til dig.

Partnere og forhandlere: Med det formål at kunne besvare dine forespørgsler om produkter og serviceydelser, som Sharp ikke leverer direkte.

Eksterne tjenesteydere: Sharp benytter sig af eksterne leverandører til at bistå med f.eks. informationsteknologi og andre administrative støttetjenester til at drive dette websted. 

Myndigheder og lovgivningsmæssige agenturer: hvis vi pålægges at offentliggøre eller videregive dine personlige oplysninger for at overholde en retlig forpligtelse eller eventuelle lovgivningsmæssige krav.

Leveringsfirmaer: For at kunne levere de produkter, som du har bestilt hos os.

Kreditoplysningsbureauer: For at kunne kontrollere din identitet og give oplysninger om manglende eller sene betalinger eller andre aktiviteter, der kan påvirke din kreditvurdering.

 

8.   Ændringer af virksomhedens ejerskab og kontrol

Vi kan overføre, sælge eller overdrage alle oplysninger, der er beskrevet i denne Fortrolighedspolitik til tredjeparter som følge af salg, fusion, konsolidering, ændring af kontrol, tilførsel af aktiver eller en omlægning af vores virksomhed. Hvis vi er involveret i en fusion, opkøb eller salg af aktiver, vil vi altid behandle dine data i overensstemmelse med dine rettigheder og friheder og underlagt fortrolighedsaftaler mellem parterne.


9.   Overførsler af personlige data

Sharps virksomheder arbejder mange forskellige steder rundt om i verden. Nogle dele af vores interne infrastruktur er centraliserede, hvilket omfatter leveringen af IT-tjenester. Vi kan også overføre personlige data til tredjeparter (og dermed tilknyttede parter), der leverer de ovennævnte accessoriske tjenester til Sharp.

Derfor vil dine personlige data til tider blive overført udenfor den jurisdiktion, hvor de er blevet indsamlet og opbevaret. Dette inkluderer lande udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Det Forenede Kongerige (UK). Hvis en lignende overførsel er nødvendig, træffer vi passende sikkerheds- og lovmæssige foranstaltninger for at opretholde sikkerhedsniveauet for de personlige data. Sharp har indgået passende dataoverførselsaftaler med resten af koncernen, der fastsætter en juridisk bindende forpligtelse til at beskytte alle personlige data i Sharp-koncernen, der kan håndhæves retsligt. Hvis personlige data overføres til en tredjepartsudbyder, sikrer vi også, at der er iværksat juridisk bindende, kontraktlige beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med GDPR og alle andre gældende databeskyttelseslove. 

 

10.   Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, hvad angår dine personlige data:

 • At tilgå de personlige data om dig, som Sharp er i besiddelse af
 • At få dine personlige data rettet, hvis de for eksempel er ufuldstændige eller ukorrekte
 • At fravælge modtagelse af markedsføringsmeddelelser på hvilket som helst tidspunkt
 • At begrænse eller gøre indsigelse mod behandling af personlige data eller anmode om sletning af personlige data (under særlige omstændigheder og i henhold til den gældende lovgivning)
 • At modtage en kopi af de personlige data, som du har givet til Sharp, i et struktureret, normalt anvendt format, der kan læses af maskiner (også betegnet som "dataportabilitet") i henhold til den gældende lovgivning
 • Hvis du frivilligt har givet personlige data, eller på anden måde givet samtykke til deres anvendelse, har du ret til at trække dit samtykke tilbage
 • Retten til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed

 

For at udøve sine rettigheder til ovenstående eller fremsætte en klage om et formodet brud på databeskyttelsesloven bedes du kontakte os på DPOEurope.SEE@sharp.eu

 

11. Sikkerhed

Sharp har iværksat passende organisatoriske og tekniske kontroller for at beskytte fortroligheden og sikkerheden af de informationer, som vi kommer i besiddelse af i forbindelse med vores forretninger. Der er begrænset adgang til disse informationer, og der er iværksat politikker og procedurer, der skal beskytte informationerne mod tab, misbrug og uhensigtsmæssig videregivelse. 

 

12. Opbevaring

Det er vores politik kun at beholde personlige data så lang tid som nødvendigt med henblik på de formål, der er fastsat i afsnit 6 af denne databeskyttelsespolitik “Formål og juridisk grundlag for behandlingen”. Bemærk, at opbevaringsperioderne varierer i de forskellige jurisdiktioner og er fastsat i henhold til lokale lovmæssige og faglige krav.

 

13. Opdateringer af denne politik

Vi vil muligvis fra tid til anden opdatere denne databeskyttelsespolitik, så den stemmer overens med den måde, vi behandler personlige data på (f.eks. hvis vi indfører nye systemer eller procedurer, der medfører nye måder at anvende personlige data på), eller for at klarlægge oplysningerne deri. De ændringer, vi foretager, vil efterleve kravene i de gældende databeskyttelseslove.

Vi råder dig til ind i mellem at kontrollere, om der er opdateringer af denne politik. Vi vil dog underrette dig direkte om ændringer af denne politik eller den måde, vi bruger dine personlige data på, hvis vi ifølge lovgivningen har pligt til at gøre dette.