Kontakt os

Introduktion til Mini OPS

Sharp har planlagt al sin fremtidige generation af digital skiltning og interaktive løsninger omkring sin åbne arkitekturplatform, Sharp Open Architecture Platform, som inkluderer Mini OPS-standarden (Mini Open Pluggable Specification). Mini OPS-udviklingen tilbyder kunder en lang række kompakte, energieffektive løsninger til at forbedre den måde hvorpå, de modtager, administrerer og distribuerer deres displayindhold.

Mini OPS tilbyder fleksible, integrerede løsninger til professionelle interaktive berøringsfølsomme skærme såvel som skærme, der ikke er berøringsfølsomme, og muliggør udvikling af nye strømbesparende, energieffektive kompakte displayformfaktorer.

Dette betyder ikke kun fantastiske muligheder for innovative displayinstallationer og attraktivt indhold, det betyder også, at Sharps udvalg af Mini OPS-baserede displays er meget nemmere at vedligeholde og styre.

Ikke mere bøvl med kabler, ikke mere pladskrævende, visuelt skæmmende eksternt udstyr, ikke flere frustrerende strømforsynings udfordringer. Med indbygget Mini OPS kan du med Sharps displays skabe den bedst mulige visuelle effekt uden at være belemret med unødvendige tekniske og administrative byrder.

Uanset hvordan du vælger at slutte dine displays til deres indholdskilde, vil Mini OPS tjene et formål.

 

Mini OPS offers flexible integrated solutions for both interactive touch and non-touch professional displays, and enables new low-power, energy-efficient, compact display form factors to be developed.

Not only does this mean great opportunities for innovative display installations and attractive content, it also means Sharp’s range of Mini OPS based displays are so much easier to maintain and manage.

 

No more trailing cables, no more bulky add-on peripherals, no more unsightly and frustrating power supply issues. With Mini OPS on board, Sharp’s displays let you get on with creating the best possible visual impact without being encumbered by unnecessary technical and administration burdens.

Whichever way you choose to connect your displays to their content source, Mini OPS will support you.

Mini OPS Modules

PN-ZB03H Mini OPS HDBaseT Receiver

This receiver module has been built specifically to facilitate the transmission of HDMI video - and other signals - over long distances with Cat6 cable directly into the display.

With no power cables, no power supply, and no other external devices to get in the way, the true plug-and-play nature of the module means users can set up their display with ease.

It lets you mount a HDBaseT receiver directly within your Sharp display, supporting up to 4K ultra-high definition video, and is the ideal solution for any Sharp display mounted a long way from the video source. Note that any video source will need to be attached to a compatible HDBaseT Transmitter unit.

Mini OPS-moduler

PN-ZB03H Mini OPS HDBaseT-modtager

Dette modtagermodul er blevet bygget specifikt til at muliggøre overførslen af HDMI-video - og andre signaler - over lange afstande med Cat6-kabel direkte i displayet.

Uden nogen kabler, strømforsyning eller andre eksterne enheder, der er i vejen, betyder modulets sande plug and play-natur, at brugere nemt kan opsætte deres display.

Du kan montere en HDBaseT-modtager direkte i dit Sharp-display, der understøtter ultrahøjdefinitionsvideo på op til 4K, og er den ideelle løsning for et hvilket som helst Sharp‑display, der er monteret langt væk fra videokilden. Bemærk, at videokilden skal sættes på en kompatibel HDBaseT-senderenhed.

PN-ZB03PC Mini OPS PC

PN-ZB03PC er en effektiv enkeltkortscomputer, der er indbygget i Mini OPS-formfaktoren. Takket være dens effektive, kompakte SSD af høj kvalitet er den det ideelle valg til situationer med krævende, kontinuerlig brug. Og eftersom den er SSD, kører den lydløst og pålideligt takket være dens blæserløse design.

Hvis du behøver enkelt, ryddelig, kabelfri PC-integration med dit Sharp-display, er PN‑ZB03PC den perfekte løsning. Dens effektive grafiske chipsæt understøtter en ultrahøjdefinitions-videoudgang på 4K ved 30 Hz og yderligere funktionel fleksibilitet med 2x USB 3.0-grænseflader. Den er klar til Microsoft Windows 10 og leveres med Sharps vigtigste applikationer forud installeret.

Trådløs PN-ZB03W Mini OPS

PN-ZB03W er valget for dem, der ønsker trådløs tilslutning af forskellige mobil- og smart‑enheder til deres display. PN-ZB03W har et alsidigt, tovejs chipsæt til trådløs tilslutning, der lader dig udnytte alle de mange fordele ved BYOD‑udstyr gennem trådløs forbindelse. Mac eller PC, smartphone eller tablet - alt understøttes. Og du får naturligvis hurtig og nem opsætning uden bøvl med kabler eller strømforsyning.

Med instant on-funktionaliteten i Direct Drawing-funktionen, der er indbygget i PN-ZB03W, kan du se frem til whiteboard funktion og smart samarbejde og med en øjeblikkelig trådløs skærmdeling.

PN-ZB03W Mini OPS Wireless

The PN-ZB03W is the choice for anyone wanting to wirelessly connect a variety of different mobile and smart devices to their display. The PN-ZB03W houses a versatile bi-directional wireless collaboration chipset, letting you take advantage of all the collaborative benefits of user-owned BYOD equipment through wireless connectivity; Mac or PC, smartphone or tablet, all are supported. And, naturally, you get quick and easy set-up with no messy cables or power supplies.

With the instant-on functionality of the Direct Drawing capability built into the PN-ZB03W you can look forward to true white-boarding collaboration and wireless screen sharing at the drop of a hat.

Funktioner og fordele

Mini OPS-standarden udvider udvalget af systemer og brugeroplevelser for digitale og kommercielle displays og giver omfattende fordele, herunder:

  • Blæserløst design: øget pålidelighed og reduktion af bevægelige dele, selv i de mindste systemer.
  • Små dimensioner: understøtter nye formfaktorløsninger på næsten halvdelen af størrelsen af traditionelle OPS-dimensioner.
  • Innovations-roadmap: tilbyder den bedste ydelse og fordelene ved de seneste strømbesparende, omkostningseffektive Intel®-processorer.
  • Nye forbindelseskomponenter, som kan tilsluttes: understøtter overførsel med høj hastighed, såsom 4K-display med imponerende billeder.
  • Energieffektiv: reducerer energiomkostninger med miljøvenlige, energibesparende løsninger.

Åben arkitektur

Den åbne arkitekturtilgang i Sharps Mini OPS understøtter fleksibelt applikationsdesign: det er ideelt til integration i displays og simplificerer installation, brug, vedligeholdelse og opgraderinger af digital skiltning. Eftersom denne arkitektur er modulær, er eventuelle omkostninger i forbindelse med opgradering eller re-design af displaychassis elimineret, og det samme gælder de almindelige kabler (strøm, display, HDMI, VGA), der normalt er forbundet med en visuel løsning. Modulariten giver også en konkurrencemæssig fordel for fremtidig investering i sikringsteknologi - medieafspillere og skærme kan opgraderes uafhængigt af hinanden.

Omkostningseffektiv

Løsninger baseret på Mini OPS er brugervenlige og omkostningsbesparende. Medieafspillerintegration betyder, at ingen kabler eller ekstern strømforsyning er nødvendig. Lavt strømforbrug betyder lavere elregninger i forbindelse med brug af systemer, der er udstyret med Mini OPS, hvilket reducerer driftsomkostningerne.

Brugstilfælde

Mange detailforretninger har deres digitale indholdsserver, eller PC, i et separat, afkølet rum i baglokalet. Men hvis den er mere end 10 meter fra displayet, vil standard videokabelføring bare ikke virke. Mini-OPS HDBaseT-modulet løser udfordringen med at sende videosignaler over lange afstande.

I et miljø med kontrolrum til nødhjælpstjenester kan det trådløse Mini OPS-modul effektivisere strømmen af information på tidspunkter, der er uhyre vigtige. Data i form af billeder eller video på en operatørs mobiltelefon kan hurtigt deles med en større gruppe med monterede displayenheder, der anvender det trådløse modul. Beslutninger vedrørende de rette trin kan tages samlet med minimal forsinkelse.

I et travlt, højintensivt miljø, såsom en lufthavn eller et storcenter, er tid og plads begrænsede ressourcer, men informationsdistribution er yderst vigtig. PN-ZB03PC Mini OPS PC er robust og pålidelig, lydløs og energieffektiv, og den er bygget til at fungere i krævende miljøer, hvor en konstant tilvejebringelse af præcis og sammenhængende information er af afgørende betydning.

I et bestyrelses- eller mødelokale er det at have nem og effektiv BYOD-skærmdeling et vigtigt element i næsten alle moderne situationer i forbindelse med teams og samarbejde, undervisning og præsentation. Den trådløse PN-ZB03W kan tilsluttes kompatible BIG PAD'er fra Sharp og giver en yderst fleksibel og effektiv interaktiv displayløsning.