Kontakt os

Opnå maksimal uafhængighed

Takket være innovative lagerløsninger er uafhængigheden af  El-nettet nu større end nogensinde før: Kombinationen af solcellesystemet og batterilagringen dækker op til 80% af behovet for en husstand, afhængigt af årstiden.

Mulighederne for selvforsyning med solenergi har været begrænset i lang tid. I løbet af dagen blev der produceret mere elektricitet end behøvet, og om natten var der ingen privat solenergi til rådighed.

Med indførelsen af innovative lagerløsninger kan denne værdi nu hæves til op til 80 %, afhængigt af vejrforholdene. Den producerede energi i løbet af dagen gemmes og kan bruges på alle tider af døgnet, også om natten.
Med et fuldt opladet batteri fortsætter systemet med at forsyne det private forbrug. Overskydende energi ledes til det offentlige el-net.

Brug af solenergi i løbet af dagen

Drift af solcellesystemet og lagring i den daglige rutine:

Morgen

Energi i solcellesystemet bruges til eget forbrug. Overskydende energi lagres i batteriet. 

Eftermiddag

Med et fuldt opladet batteri fortsætter systemet med at forsyne det private forbrug. Overskydende energi ledes til det offentlige el-net.

Aften

Efter solnedgang leverer systemet lagret energi fra batteriet til eget forbrug.

Nat

Selv om natten fortsætter systemet med at levere oplagret energi. Hvis der er utilstrækkelig batterikapacitet, ak der hentes yderligere strøm fra det offentlige el-net.

Viden om batteridrift

Valg af et solcellebatteri— de vigtige faktorer

Som leverandør af energiløsninger tilbyder Sharp - i tillæg til solcellemoduler (PV moduler) - batteriløsninger til forskellige behov for at opnå størst mulig uafhængighed af energileverandører til kunder.

Batterikoncepter

Batterikoncepter på markedet afviger først og fremmest fra hinanden gennem de komponenter, der er anvendt. Afhængigt af batteriets koncept er disse ideelle enten som et supplement til eksisterende solcellesystemer eller som komplette løsninger til nye installationer.

Batterikapacitet (kWh)

Batteriets anvendelige kapacitet i kWh angiver, hvor megen energi, der kan hentes fra et fuldt opladet batteri. Ofte er også den nominelle (totale) kapacitet specificeret, men som regel kan denne ikke udnyttes fuldt ud. Forskellen mellem disse værdier er dybden af afladning (DOD). Eksempel: Et batteri har en lagerkapacitet på 16 kWh og et afladningsniveau på 50 %. 8 kWh er derfor tilgængelige (50% af 16 kWh). Den nødvendige batterikapacitet til dit hjem afhænger af størrelsen af dit solcellesystem, strømforbruget og størrelsen af din ønskede uafhængighed af udefra kommende energi. Med den rette lagerløsning kan den tilgængelige kapacitet udnyttes fuldt ud, og maksimal uafhængighed af el-nettet kan opnås.

Teknologi

Der er to primære batteriteknologier: litium-ion-batterier og blybatterier. Begge teknologier har fordele og ulemper. Blybatterier er veletablerede og kommercielt anerkendte, men de er meget tunge og fylder meget. Litium-ion-batterier har en større afladning, en større effektivitet og vejer mindre, så de bliver også brugt i el-biler af høj kvalitet, f. eks. cells have a higher depth of discharge, a higher efficiency and are lighter, so that they are also used in high-quality e-cars, for example.

Space

Bly- og litium-ion-batterier stiller forskellige krav til installationsstedet, f. eks med hensyn til rummets størrelse og gulvbelastning. Derfor er det er derfor vigtigt på forhånd at kontrollere, hvor batteriet skal placeres i huset.

Garanti

Produktgarantier dækker materiale- og fabrikationsfejl. Ydeevnegarantien sikrer nedgangen i batteriydelsen en minimumskapacitet i garantiperioden, og ofte også et minimum af fulde opladningscyklusser. Omfanget af disse garantier afhænger af producenten.

Fulde opladningscyklusser

Opgaven med at oplade et batteri helt og derefter aflade det til sin afladningsdybde kaldes en fuld cyklus. En fuld cyklus kan bestå af flere delvise cyklusser (opladning og afladning). Et maksimalt antal cyklusser skal kunne opnås inden for garantiperioden. Det bør tages i betragtning, at antallet af cyklusser henviser til den specificerede afladningsdybde.

Spørg vores Sharp installationspartner om en anbefaling til det batterisystem, som passer bedst til dine behov.